Kalendář akcí

23 Března 2017 Čtvrtek: 17:00

JAK SE ŽILO DĚTEM V 19. STOLETÍ

Přednáška PhDr. Martiny Halířové (historička, kurátorka Východočeského muzea v Pardubicích, spoluautorka knihy Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918). Vstupné 20 Kč

28 Března 2017 Úterý: 17:00

Z DENÍKU PORODNÍ BABIČKY

Přednáška Prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc. (historička, profesorka FF Univerzity Pardubice, autorka knih Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století; K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století atd.). Vstupné 20 Kč.

6 Dubna 2017 Čtvrtek: 09:00

SVĚT CHRUDIMSKÝCH MODELÁŘŮ

Od 6. 4. do 26. 5. 2017 můžete navštívit výstavu s názvem „Svět chrudimských modelářů“ představí svá díla místní modeláři. Těšit se můžete na letadla, vojenskou techniku ale i další výtvory.

6 Dubna 2017 Čtvrtek: 17:00

CHRUDIM – OPPIDUM MURATUM (Výsledky archeologických výzkumů chrudimského hradebního pásma)

Královské město Chrudim se honosí již od druhé poloviny 13. století prstencem kamenných hradeb, které dodnes tvoří výraznou dominantu města. První písemná zmínka pochází až z první poloviny 14. století, kdy je Chrudim označena „oppidum muratum“, tj. město opevněné. Intenzivní archeologické výzkumy v posledních letech přinesly důležité poznatky nejen o založení a stavební podobě městského opevnění, ale i o každodenním životě za městskými hradbami.

8 Dubna 2017 Sobota: 16:00

BESEDA O ČETNÍCÍCH S PLK. JUDR. MICHALEM DLOUHÝM, PH.D.

Autor námětu seriálu Četnické humoresky seznámí účastníky besedy s historií četnictva na našem území, se zrodem a natáčením seriálu Četnické humoresky a představí svoji knižní tvorbu. Součástí besedy bude prodej knih a autogramiáda

27 Dubna 2017 Čtvrtek: 17:00

O VĚCECH POSLEDNÍCH

Přednáška k výstavě Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře. Přednáší Mgr. Alena Dufková, kurátorka výstavy. Vstupné 20 Kč.

Aktuální výstavy

Fotogalerie

Nepřehlédněte

Muzejní sbírky

Odborné publikace