Výstava je průřezem prací žáků výtvarného oboru, které byly vytvořeny v rozmezí posledních dvou let. Námětem jejich tvorby je výtvarné zpracování pohledu na okolní svět jejich očima tak, jak ho dokáží vnímat a následně výtvarně zpracovat. Vystavené práce jsou z oddělení výtvarného atelieru, výtvarné fotografie a keramiky, ve věkové kategorii 5 - 18 let.

10. 5. - 24. 6. Těžiště této výstavy leží mezi lety 1895 a 1915 - kdy již svět mocnářství nezadržitelně směřoval ke svému konci a vzniku samostatné republiky. Nový umělecký styl, spojený s příchodem nastupujícího století a očekáváním společenských změn i nových objevů, postupně poznamenal běžný život a lidskou činnost takřka ve všech oblastech.

5.4. - 27.5.2018 Věděli jste, že dům ve vašem sousedství je možná postaven z desek z drceného a lisovaného nápojového kartonu? Že vaše fleesová bunda je ze 100 % vyrobena z PET lahví? Zveme Vás na jedinečnou výstavu mapující koloběh odpadů od jejich vzniku přes třídění a recyklaci až po jeho opětovné využití v běžném životě.

1.3. - 27.5.2018 Na netradiční výstavě je k vidění na několik stovek ořezávátek nejrůznějších tvarů, materiálů a velikostí. Zároveň se návštěvník dozví zajímavosti o historii psacích potřeb, patentu na ořezávátka a českých výrobcích. Pro děti je připraven "ořezávátkový" koutek.

1.3. - 27.5.2018

Výstava je připravena ve spolupráci s panem Bc. Ivo Šimákem, autorem knihy Kníže O. F. Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci. Nahlédneme do života O. F. Kinského, jeho manželek a dětí během pobytu na heřmanoměsteckém zámku. A stručně zmíníme také předchozí majitele z rodu Kinských.