Výherci letošního kvízu z Muzejní noci jsou:

?1. místo - Rodinný poukaz pro 4 osoby na podzimní přírodovědnou exkurzi získává ALEŠ CHAROUS

?2. místo - Poukaz pro 2 osoby na podzimní přírodovědnou exkurzi získává JAN CACH

?3. místo - Celoroční rodinné vstupné do Regionálního muzea v Chrudimi získává MIKULÁŠ STRNAD

Všem výhercům gratulujeme a prosíme o zaslání jejich adresy bydliště na email: vylicilova@muzeumcr.cz. Na tuto adresu jim budou poukazy obratem zaslány.

Zveřejněno v Aktuality

Upozorňujeme návštěvníky, že v neděli 19. 6. 2022 bude muzeum uzavřeno v 16 hodin.

Zveřejněno v Aktuality

050

V pondělí 19. 4. 2022 se žáci 2. stupně Základní školy Dr. Peška seznámili s různými etapami dějin umění, významnými malíři a jejich dílem. Také se seznámili s prací kurátora muzea nebo galerie a celkovou organizací plánování a s realizací výstavy.

Mottem práce bylo: Jak přiblížit umění dnešnímu divákovi.

Nejednalo se pouze o seznámení teoretické, ale každá třída si zvolila svého kurátora, který s pomocí všech spolužáků vytvořil výstavu s „živými obrazy“, kterou potom představil komisi sestavené ze zástupců učitelů, školního parlamentu a Regionálního muzea v Chrudimi. Zobrazení mohlo napodobovat obrazy, nebo se mohli obrazem jen inspirovat.
Tvorbu jednotlivých děl můžete vidět v naší fotogalerii. Výsledná díla si můžete prohlédnout na odkazech uvedených níže.


6. třídy
7. třídy
8. třídy
9. třídy

 

 
Zveřejněno v Pro školy

z důvodu zvyšujících se nákladů na tisk jsme bohužel nuceni zvýšit cenu jednoho čísla na 40 Kč.