28. 1. – 6. 3. 2022
Výstava pro celou rodinu. Malé i velké dámy mohou obdivovat historické kočárky z konce či přelomu 19. století až po léta 1970 doplněné starými porcelánovými panenkami a jinými hračkami. Pánové jistě ocení sbírku dobových fotoaparátů, kamer a gramofonů. Přijďte zavzpomínat na krásu starých časů. Některé z exponátů znáte z rodinných fotek, možná jste je sami používali anebo jste se jako děti vozili v některém z nádherných kočárků. Předměty jsou ze soukromé sbírky Vandy Rektorisové a Michala Klokočníka.

12. 3. – 29. 5. 2022
Na jaře roku 1421 uspořádali husité velké vojenské tažení východními Čechami, při kterém ovládli podstatnou část tohoto území. Mezi města, která tehdy obsadili a připojili ke svému svazu, patřila také Chrudim. Výročí této události, která zasáhla nejen město, ale i celý region, jsme si připomněli v loňském roce. Vzhledem k protiepidemickým opatřením však byla výstava přesunuta na následující rok.

17. 3. – 17. 4. 2022
Co si vybavíte, když se řeknou Velikonoce? Kraslice? Beránek? Pomlázka? Bez těchto symbolů si dnes Velikonoce ani neumíme představit. Velikonoční svátky jsou nejvýznamnější křesťanskou událostí v roce. Jsou spojovány se začátkem jara a se spoustou tradic a symbolů. Výstava v pokladně muzea Vás provede těmi nejznámějšími z nich.

8. 4. – 30. 6. 2022
Výstava Tajemství půdy představí málo známý židovský zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě židovské obce. Tento zvyk se označuje jako geniza. Židovské muzeum v Praze se průzkumu geniz věnuje od 90. let 20. století.  Východní Čechy jsou oblastí na genizové nálezy velmi bohatou. V rámci výjimečné výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi se předměty z východočeských geniz navrátí na čas do kraje svého původu a spolu s nálezy z dalších lokalit přenesou návštěvníky na půdy dnes již většinou opuštěných modliteben a autentickým způsobem seznámí návštěvníky s mnoha dalšími zvyky židovského náboženství.

5. 5. – 4. 9. 2022
Výstava k výročí vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy, které bylo založeno v roce 1892. Jeho vznik byl spojen s evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, jež usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům a výrobkům. Úkolem nového muzea bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce.

16. 6. – 14. 8. 2022
Stroj času je interaktivní výstava zaměřená na prezentaci činností a řemesel našich předků zapůjčená z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Přijďte si vyzkoušet, jaké to bylo mlít ručně obilí nebo psát husím brkem. Výstava je určená pro celou rodinu.

2 0. 7. – 28. 8. 2022
Výstava pořádaná k příležitosti 150. výročí založení chrudimského sboru dobrovolných hasičů připomene nejvýznamnější momenty z jeho historie a nabídne ukázku historických i současných předmětů spojených s jeho činností.

16. 9. – 13. 11. 2022
Výstava k desetiletému výročí zařazení geoparku Železné hory do sítě Národních geoparků. Výstava shrnuje desetileté úsilí a aktivity spojené s turistickým ruchem, regionálním rozvojem, vědou, výzkumem a vzděláváním v Geoparku Železné hory.

16. 9. – 13. 11. 2022
Výstava připravovaná ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory. Výstava návštěvníky provede přírodou Železných hor, přes zastavení ve vybraných dioramaticky ztvárněných přírodních památkách a rezervacích až po zastavení ma samotné správě CHKO Železné hory v Nasavrkách, kde bude oddychovou formou představena činnost tohoto institutu. Samotná výstava je koncipována se spoustou interaktivních prvků tak, aby byla zajímavá pro všechny věkové kategorie.

16. 9. – 13. 11. 2022
Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Chrudim oslavující přírodu CHKO Železných hory.

15. 9. – 6. 11. 2022 (pouze jako webová výstava)
Chrudimský děkan Josef Liboslav Ziegler patřil k osobnostem českého národního obrození první poloviny 19. století. Zasloužil se o rozvoj školství v Chrudimi a pedagogiky obecně. Zavedl vzdělávání učitelů v české historii, mluvnici a pedagogice, žákům nařídil zpívat v kostele česky. Redigoval 12 ročníků prvního českého pedagogického časopisu Přítel mládeže a vydal Mluvnici českou ku prospěchu školní mládeže. Vlastnil bohatou knihovnu, jejíž část je nyní součástí sbírek Regionálního muzea v Chrudimi.

10. 11. 2022 – 15. 1. 2023
S adventním obdobím je spjata celá řada tradic a symbolů. Výstava připomene nejznámější světce a postavy, které toto předvánoční období provází.