SBÍRKOVÝ FOND MUZEA

otevreni-muzea 
Centrální evidence sbírek
eSbírky
Klíč ke sbírkám

Počátky muzea sahají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena Muzejní společnost (1865). Tato společnost od svého začátku shromažďovala historické předměty, které se později staly součástí muzejní sbírky. Na její činnost navázalo Průmyslové muzeum pro východní Čechy založené v roce 1892. Dnes, po sto letech existence muzea, spravuje Regionální muzeum v Chrudimi přes 140 000 sbírkových předmětů z oboru regionální vlastivědy, přírodních věd a výtvarného umění. Důležitou součástí fondu je velmi cenná sbírková knihovna a také soubor uměleckého řemesla, které vždy patřilo a i nadále patří k akvizičním prioritám chrudimského muzea. Oblastí profesního zájmu dnešního muzea je území chrudimského regionu.

Sbírkový fond je podle oborů a materiálových skupin rozdělen do šesti podsbírek: historie, výtvarné umění, etnografie, přírodovědná podsbírka, archeologieknihovna. Od roku 2002 je evidován v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod číslem MRU/002-05-06/132002.

Sbírka
obsahuje několik jedinečných specifických souborů, např. soubor původních litografií plakátů Alfonse Muchy z přelomu 19. a 20. století, historické i současné lidové hračky z chrudimského regionu, velkou kolekci dýmek z Prosečska, vánoční ozdoby regionální provenience, textilní výšivkykolekci kování z 19. století. Ročně přibývá do sbírkového fondu několik stovek předmětů, akvizice je vždy projednávána v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost.
 

 

depozitar-prirodoveda 

depozitar-knihovna3 
depozitar-zbrane depozitar-etnografie2

depozitar-hracky

depozitar-archeologie  depozitar-obrazy2 

depozitar-sochy2