CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 20

sbornik 20
 

V tomto čísle najdete:
David Richter: Chrudimské dědictví Anny Marie Šudové ze Semanína (sonda do jednoho dědického sporu v Chrudimi za třicetileté války)
David Novotný: K historii statku a špýcharu v Řestokách u Chrasti (přehled majitelů řestockého statku do 18. století)
Jan Frolík: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech u Skutče v roce 2016
Michaela Rohlenová: Příspěvek k vývoji sídelních objektů na chrudimské ostrožně
Markéta Davidová: Bibliografie Chrudimského vlastivědného sborníku 1996–2016

Rozsah: 214 s.
Cena: 130 Kč