×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Chrudimský vlastivědný sborník vychází od roku 1996 zpravidla jednou do roka. Obsahuje články z různých oborů (historie, přírodověda, archeologie, literatura, hudba, umění) týkající se východních Čech.

Ital na předbělohorském Chrudimsku?  Poznámka k regionálním rozměrům odměňování služebníků císaře Rudolfa II
Pohnání Hynka Bernarta Záviše z Osenice a na Bítovanech před soud nejvyššího purkrabství pražského léta páně 1597. Stručná poznámka k majetkovému zázemí drobné venkovské šlechty na přelomu 16. a 17. století
K otázce staršího stanoviště herálecké sklářské hutě 
Veřejné akvárium a zoo v Chrudimi 
Archeologický deník Františka a Stanislava Horáka

Fama nihil est celerius aneb O nálezech pokladů v Chrudimi v 17. a 18. století
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v trase obchvatu Slatiňan
Zpracování železa ve středověké Chrudimi
Městské nemovitosti a jejich význam pro nižší šlechtu v krajském městě ve druhé polovině 16. století – chrudimská sonda
Židovští lékaři v léčebně na Košumberku před druhou světovou válkou
Okolnosti vzniku Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

 
Dvě zaniklé sklárny na území obce Vortová (okr. Chrudim) Jan Hvězda z Vícemilic, řečený Bzdinka: život husitského hejtmana Kubaňové z Chotěnic aneb Chrudimští měšťané venkovskými pány K počátkům obce Zderaz na Skutečsku Heřmanoměstecká cechovní privilegia v období vlády Šporků Jak informovalo (a informuje) chrudimské muzeum o svých sbírkách  
Rok na statku

Heřmanoměstecké cechy ve světle urbáře panství Heřmanův Městec a Stolany z 1658
Hydrodynamické pohony vysokozdvižných vozů Transporty n. p. Chrudim
Přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v letech 1873-1880 ve světle písemných pramenů
Chrudimské muzeum a retrospektivní regionální bibliografie historické a vlastivědné literatury

Kardinál Maria Tadeáš Trauttmansdorf a společenský vzestup rodu Wiederspergerů
K datování hradiště Rabouň: (k.ú. Doly, okres Chrudim)
MUDr. František Novotný – chrudimský lékař, politik, národovec
Hudba a gastronomie
Zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (katastrální území Seč a Hoješín, okres Chrudim) aneb Ústupky roku 1315?
Kostel sv. Jakuba v Rané a jeho počátky    
Tři ojedinělé nálezy středověkých seker z okolí Luže: (k. ú. Zdislav a Řepníky)
Črty k správnímu vývoji rychmburského panství    
Příběh obce Kočí    
Chrudimský kšaft Ludmily Plesové z roku 1614  
"Staronové" a nové archeologické nálezy z Břetislavovy ulice v Chrudimi Podivuhodný život Josefa Kohoutka aneb stručný obraz života jednoho chrudimského občana ve 2. polovině 19. století ve světle jeho deníku Filmové a televizní Chrudimsko (dodatky) Stavební a historický vývoj kapucínského konventu v Chrudimi

Chrudimské dědictví Anny Marie Šudové ze Semanína (sonda do jednoho dědického sporu v Chrudimi za třicetileté války)
K historii statku a špýcharu v Řestokách u Chrasti (přehled majitelů řestockého statku do 18. století)
Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech u Skutče v roce 2016
Příspěvek k vývoji sídelních objektů na chrudimské ostrožně
Bibliografie Chrudimského vlastivědného sborníku 1996–2016

Filmové a televizní Chrudimsko II – Chrudim (2. část)
Poznámky k historii a stavebnímu vývoji kostela sv. Víta v Morašicích u Chrudimi
Konec rodu Plesů Heřmanských ze Sloupna v Chrudimi
Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberk v roce 2011

Filmové a televizní Chrudimsko II – Chrudim (1. část)
První světová
Několik poznámek k historii zámku v Medlešicích u Chrudimi
Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice)
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě obchvatu Chrudimi
Mistr Jan Netorýn z Dražice – příklad sociální prostupnosti rytířského stavu v polovině 16. století?

Restaurační práce Františka Schmoranze staršího v Chrudimi
Skutečský trestní soud v 16.–18. století
Letecké havárie a nouzová přistání na Chrudimsku do roku 1939
Několik poznámek k obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429
Záchranný archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči (příspěvek archeologie k počátkům Skutče)
Muž, který snědl boha – ohlédnutí za výstavou Antické mýty jinak 
Šporkovské lázně ve Vápenném Podole