PODSBÍRKA ETNOGRAFIE

Fond podsbírky vznikal a rozšiřoval se již od počátku vzniku muzea. Obsahuje velice různorodý materiál, především od 1. poloviny 19. století. Skupiny tvoří keramika, fajáns, dřevěné lidové hračky, podmalby na skle a ostatní národopisný materiál. Skupina národopisného textilu je zařazena v podsbírce historie.

KERAMIKA, FAJÁNS
Ve fondu je zastoupena keramika lidová jak z regionu východních Čech, Hlinecka, Chrudimska, tak i  z lokalit Moravy, Slovenska a jižních Čech. Například v souboru majolikových předmětů (mísy, talíře, džbánky aj.) získávaných do muzea postupně od roku 1895, je zastoupena rovněž malovaná habánská keramika ze 17. a 18. století. Východočeskou keramiku zastupují předměty, které byly součástí života venkova i města jako např. formy na pečení, pekáče, hrnce pro různé účely aj. Soubor obsahuje 570  kusů keramiky.

   

   

PODMALBY NA SKLE
Obrázky na skle tvoří menší, ale velmi kvalitní kolekci, převážně regionálního charakteru, obsahující 68 kusů prací lidových umělců z konce 18. a počátku 19. století, rozdílných kvalitou, ale s výrazným výtvarným ztvárněním a stylovou osobitostí. Zdobily místnosti venkovských interiérů ve východních Čechách, většinou získaných jako upomínkový předmět z poutních míst, jarmarků a trhů. Malířskou technikou zde byla tempera na tabulkovém sklu, někdy byly obrázky doplňované broušenými ornamenty.

   

DŘEVĚNÉ LIDOVÉ HRAČKY
Významným souborem této podsbírky jsou dřevěné lidové hračky historické i současné regionální provenience. Historická hračka obohatila fondy muzea záhy po vzniku muzea a to již koncem 19. století sběrem a nákupem těchto výrobků z lokalit Hlinecka (Krouna, Dědová, Svratouch aj.) prostřednictvím dr. Karla Adámka, významného národopisného pracovníka.

Kolekce obsahuje výrobky hraček soustružených i řezaných z konce 19. století, např. panenky, husary, koníky, nábyteček, ptáčky, veverky, zbraně, mechanické pohyblivé hračky aj. Na tuto tradiční výrobu v regionu navazují i další současní výrobci hraček v Krouně (Z. Bukáček), Předhradí (A. Doležal), Svratouchu (F. Sádovský). Úzká je spolupráce muzea především s výrobcem, navazující na tradiční rodinnou výrobu v Krouně, Zdeňkem Bukáčkem, nositelem titulu Mistr umělecké výroby a Nositel tradic v oboru tradiční dřevěná hračka.

Do tohoto souboru můžeme zařadit i menší kolekci lidových betlémů dřevěných, papírových, keramických, z šustí a textilu, z nichž vyniká unikátní textilní betlém z Chrudimska, zhotovený před rokem 1850 s malovaným stylizovaným chrudimským náměstím s obrazem sv. Salvátora. Soubor obsahuje přes 400 předmětů.
   

OSTATNÍ NÁRODOPISNÝ MATERIÁL
Do tohoto souboru můžeme zařadit menší kolekci lidového nábytku z regionu Chrudimska, Hlinecka a  východních Čech, obsahující 52 kusů, vznikající od roku 1900, dále drobnější předměty pro domácnost a  hospodářství, pernikářské formy z 1. poloviny 19. století, formy na modrotisk řezbované z hruškového dřeva, doplňované mosaznými hřebíčky, z Chrudimska.

etnografie lidovy nabytek 1 etnografie maslova forma etnografie modrotiskova forma etnografie pernikova forma

Lidové řezbářství je zastoupeno předměty převážně anonymních tvůrců s církevní tématikou (plastiky světců, výklenkové plastiky, krucifixy aj.). Větší soubor podsbírky tvoří dřevěné a ocelové štočky pro tisk, pocházející z dílen chrudimských tiskařů, od 1. poloviny 19. století, dřevěné štočky kramářských tisků z dílny tiskaře Josefa Košiny a jeho nástupců z Chrudimi z 1. poloviny 19. století. Soubor štočků obsahuje 1050 kusů. 

etnografie lidove plastiky 1 etnografie lidove plastiky 2 etnografie lidove plastiky 3 etnografie lidove plastiky 4

etnografie ocelove stocky 1 etnografie ocelove stocky 2