10. 11. 2022 – 15. 1. 2023
S adventním obdobím je spjata celá řada tradic a symbolů. Výstava připomene nejznámější světce a postavy, které toto předvánoční období provází.

2. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Výstava představí vývoj a různé typy vějířů napříč Evropou a Asií od nejstarších známých zobrazení až po 20. století. Bude pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a dalšími institucemi a bude doplněna o zajímavé předměty související s plesovou sezónou, především o taneční pořádky.

25. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Výstava ke 110. výročí narození akademické malířky Věry Vovsové, která většinu svého života žila a tvořila v Pardubicích a v Nasavrkách, kde nacházela inspiraci pro mnohé ze svých obrazů. Studovala v Chrudimi a malovat začala pod vedením chrudimského malíře Ferdinanda Pochobradského. Malovala nejraději květinová zátiší, obrazy z cest či nasavrckou Kaštanku.

15. 9. – 6. 11. 2022 (pouze jako webová výstava)
Chrudimský děkan Josef Liboslav Ziegler patřil k osobnostem českého národního obrození první poloviny 19. století. Zasloužil se o rozvoj školství v Chrudimi a pedagogiky obecně. Zavedl vzdělávání učitelů v české historii, mluvnici a pedagogice, žákům nařídil zpívat v kostele česky. Redigoval 12 ročníků prvního českého pedagogického časopisu Přítel mládeže a vydal Mluvnici českou ku prospěchu školní mládeže. Vlastnil bohatou knihovnu, jejíž část je nyní součástí sbírek Regionálního muzea v Chrudimi.

16. 9. – 13. 11. 2022
Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Chrudim oslavující přírodu CHKO Železných hory.

16. 9. – 13. 11. 2022
Výstava připravovaná ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory. Výstava návštěvníky provede přírodou Železných hor, přes zastavení ve vybraných dioramaticky ztvárněných přírodních památkách a rezervacích až po zastavení ma samotné správě CHKO Železné hory v Nasavrkách, kde bude oddychovou formou představena činnost tohoto institutu. Samotná výstava je koncipována se spoustou interaktivních prvků tak, aby byla zajímavá pro všechny věkové kategorie.

16. 9. – 13. 11. 2022
Výstava k desetiletému výročí zařazení geoparku Železné hory do sítě Národních geoparků. Výstava shrnuje desetileté úsilí a aktivity spojené s turistickým ruchem, regionálním rozvojem, vědou, výzkumem a vzděláváním v Geoparku Železné hory.

20. 7. - 28. 8. 2022. Výstava pořádaná k příležitosti 150. výročí založení chrudimského sboru dobrovolných hasičů připomene nejvýznamnější momenty z jeho historie a nabídne ukázku historických i současných předmětů spojených s jeho činností.

Výstava je prodloužena do 28. srpna. Stroj času je interaktivní výstava zaměřená na prezentaci činností a řemesel našich předků zapůjčená z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Přijďte si vyzkoušet, jaké to bylo mlít ručně obilí nebo psát husím brkem. Výstava je určená pro celou rodinu.

5. 5. – 4. 9. 2022. Výstava k výročí vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy, které bylo založeno v roce 1892. Jeho vznik byl spojen s evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, jež usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům a výrobkům. Úkolem nového muzea bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce.