Výherci letošního kvízu z Muzejní noci jsou:

?1. místo - Rodinný poukaz pro 4 osoby na podzimní přírodovědnou exkurzi získává ALEŠ CHAROUS

?2. místo - Poukaz pro 2 osoby na podzimní přírodovědnou exkurzi získává JAN CACH

?3. místo - Celoroční rodinné vstupné do Regionálního muzea v Chrudimi získává MIKULÁŠ STRNAD

Všem výhercům gratulujeme a prosíme o zaslání jejich adresy bydliště na email: vylicilova@muzeumcr.cz. Na tuto adresu jim budou poukazy obratem zaslány.

Upozorňujeme návštěvníky, že v neděli 19. 6. 2022 bude muzeum uzavřeno v 16 hodin.

050

V pondělí 19. 4. 2022 se žáci 2. stupně Základní školy Dr. Peška seznámili s různými etapami dějin umění, významnými malíři a jejich dílem. Také se seznámili s prací kurátora muzea nebo galerie a celkovou organizací plánování a s realizací výstavy.

Mottem práce bylo: Jak přiblížit umění dnešnímu divákovi.

Nejednalo se pouze o seznámení teoretické, ale každá třída si zvolila svého kurátora, který s pomocí všech spolužáků vytvořil výstavu s „živými obrazy“, kterou potom představil komisi sestavené ze zástupců učitelů, školního parlamentu a Regionálního muzea v Chrudimi. Zobrazení mohlo napodobovat obrazy, nebo se mohli obrazem jen inspirovat.
Tvorbu jednotlivých děl můžete vidět v naší fotogalerii. Výsledná díla si můžete prohlédnout na odkazech uvedených níže.


6. třídy
7. třídy
8. třídy
9. třídy

 

 

5. 5. – 4. 9. 2022. Výstava k výročí vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy, které bylo založeno v roce 1892. Jeho vznik byl spojen s evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, jež usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům a výrobkům. Úkolem nového muzea bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce.

Protože děti nemohou k nám do muzea, připravili jsme pro ně online zábavný vědomostní kvíz, který navazuje na ukončenou výstavu Víra v umění, umění ve víře. Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku. Kvíz je zaměřen na gotické umění. Přejeme hodně zábavy při plnění úkolů.

21. 4. v 17:00 – CHRUDIM, HUSITÉ A ARCHEOLOGIE (přednáší PhDr. Jan Frolík, CSc.)

28. 4. v 17:00 – HUSITSKÉ A REFORMAČNÍ KACHLE (přednáší Mgr. Nikola Janovská)

5. 5. v 17:00 – HUSITSKÉ BOUŘE A JEJICH OHLAS V PROSTORU CHRUDIMSKÉHO OKRESU (přednáší Mgr. Nikola Janovská)

 

Vstupné 30 Kč.

David Richter: Pozvánka na výstavu 600+1 rok od tažení Jana Žižky východními Čechami 1421
Pavel Kobetič: O lidech z tiráže (příspěvek k 30. výročí CHVL)
Iva Kopecká: Řezbář Štefan Hrudka
Vlastislav Smutný: Z pamětí projektanta lanovek (3. část)
Pavel Kobetič: Vyznamenané osobnosti v Chrudimi po roce 1989
Veronika Lánská: Z muzejních depozitářů: Fotografie Loutkového divadla Sokola Chrudim

Ve spolupráci se ZŠ Dr. Peška Chrudim jsme v reakci na události na Ukrajině připravili projekt Demokratické hodnoty společnosti. Hlavní myšlenkou projektu není politizace války na Ukrajině, ale spíše samotné přiblížení celého konfliktu. Zprostředkovat dětem informace o obou zemích a východní Evropě, ať už ze zeměpisného nebo historického hlediska. Nejde o to, abychom v závěru řešili s dětmi, kdo je ten hodný a kdo je ten zlý, ale aby měly povědomí o současné situaci a dokázaly lépe porozumět pojmům jako demokracie, svoboda, autonomie, solidarita, agrese a válka.

V prvních dnech násilné okupace ukrajinských území ruskou armádou se spojila některá muzea a galerie ve východních Čechách a domluvila se na společném benefičním projektu „Východočeská muzea a galerie proti válce“. Každá ze zapojených institucí z Královéhradeckého i Pardubického kraje připravuje (případně už zahájila) vlastní tematický edukační program, který hodlá nabízet školním skupinám i veřejnosti. Na tyto akce nebude vybíráno klasické vstupné. Účastníci však budou moci libovolným vkladem podpořit sbírku „Mince pro Ukrajinu“, jejíž výtěžek poputuje humanitární organizaci UNICEF. Některá muzea a galerie takto zpřístupní i své další akce a programy, dle vlastního uvážení.

10. 11. 2022 – 15. 1. 2023
S adventním obdobím je spjata celá řada tradic a symbolů. Výstava připomene nejznámější světce a postavy, které toto předvánoční období provází.