2. 2. – 28. 5. Sběratelství je staré jako lidstvo samo a Češi jsou národem sběratelů. Sbírat se dá v podstatě cokoliv a pro mnohé z těchto zaměření dokonce existují specializované názvy. K takovým patří také filumenie, tedy obor orientovaný na sbírání zápalkových nálepek a dalších věcí s nimi spojených. Výstava je malou připomínkou tohoto u nás kdysi hojně rozšířeného fenoménu.

3. 2. 2023 od 9 do 12 hodin. Výtvarná dílna na pololetní prázdniny. Výroba vějířů různými technikami. Vstupné 50 Kč.

7. 9. – 15. 10. Malá výstava prezentující soubor archeologických nálezů vztahujících se k společenským hrám, způsobu trávení volného času a dětskému hraní ve středověku.

6. 6. – 3. 9. Výstava představí výsledky celoročního projektu Města Chrudim, Chrudimské besedy, Městské knihovny, Regionálního muzea a chrudimských škol, který je věnován světově nejznámějšímu chrudimskému rodáku Josefu Resslovi. Studenti a žáci se nejprve seznámí s životem a dílem tohoto výjimečného vynálezce. Nejlepší projekty budou na závěr oceněny.

Výstava Skauting na Chrudimsku zahájená v Regionálním muzeu v Chrudimi v září roku 2021 se věnovala tématu celosvětového hnutí vzniklého roku 1907 v Anglii. Odtud se začalo rychle šířit po celém světě a na začátku 20. století se prosadilo také v českých zemích. Poměrně brzy začala být idea skautingu naplňována také na Chrudimsku, kde můžeme prvopočátky organizovaného táboření v tomto duchu hledat již v době kolem roku 1915.
Tato výstava si kladla za cíl návštěvníky seznámit nejen s fenoménem skautingu jako takovým, jeho vznikem, počátky u nás i leckdy komplikovaným historickým vývojem, ale především také prezentovat historii a současnost deseti středisek působících v okrese Chrudim. Jedná se o střediska Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrast, Kameničky, Luže, Nasavrky, Proseč a Skuteč. Každé středisko mělo nějakým způsobem zpracovanou svou historii, byť tu samozřejmě byly rozdíly z hlediska způsobu a rozsahu tohoto mapování. Prezentovaná výstava však umožnila zájemcům seznámit se s dějinami skautingu na Chrudimsku na jediném místě. Zároveň byly na výstavě ke zhlédnutí vybrané exponáty z historie i současnosti každého ze středisek. Jednalo se například o kroniky, deníky, rekvizity z celotáborových her, předměty každodenní potřeby či historické dokumenty. Samozřejmě nechyběly oddílové vlajky. Ze soukromé sbírky mimo region jsme zapůjčili historické kroje včetně vzácných a v malém počtu dochovaných stejnokrojů z 20. a 30. let 20. století.

Fama nihil est celerius aneb O nálezech pokladů v Chrudimi v 17. a 18. století
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v trase obchvatu Slatiňan
Zpracování železa ve středověké Chrudimi
Městské nemovitosti a jejich význam pro nižší šlechtu v krajském městě ve druhé polovině 16. století – chrudimská sonda
Židovští lékaři v léčebně na Košumberku před druhou světovou válkou
Okolnosti vzniku Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

 

Pozvánka na výstavu Tajemství vějířů 2. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Pozapomenuté výročí: 100 let Družstva na záchranu hradu Košumberka
Věra Vovsová (1912–1998)
Chrudim navštívilo šest prezidentů (jeden dokonce dvakrát)
Svědci časů minulých aneb Za alejemi na Chrudimsko
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2022
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2022 přispěli
Divertimento pro Bohumila Benoniho
V kroužcích dýmu: portrét moderního umělce

8. 6. – 24. 9. Středověk jako doba temna, nudy a lopotné dřiny? Ale kdeže! Středověký člověk znal více svátků, než ten současný a svůj čas volna si uměl náležitě užít. Hry, slavnosti, hudba a tanec, to vše patřilo neodmyslitelně k životu napříč společenskými vrstvami. Výstava, kterou jsme pro Vás připravili, odkrývá tento dávný svět, v mnohém přetrvávající do současnosti. Mysleli jste si, že míč či kuželky jsou moderní záležitost? Že hazard ničí lidské životy pouze dnes? A co děti, hrají si již jinak, než kdysi jejich vrstevníci?

19. 5. – 1. 10. Vernisáž 18. 5. v 17 hodin. Věděli jste, že školní rok nezačínal vždy 1. září? Že dívky neměly přístup k středoškolskému ani univerzitnímu vzdělání? Že učitelky nemohly být vdané? Že učitel gymnázia musel složit zkoušky, aby získal profesuru? Že v jedné třídě obecné školy bývalo i sto žáků? Že praktická škola vznikla až ve 20. století? Že mnoho žáků mělo jen základní vzdělání? Že se na středních školách platilo školné? Že chodit do školy bývalo výsadou a nikoli povinností?

17. 3. – 28. 5. Vernisáž 16. 3. v 17 hodin. Přijďte se s námi ponořit do dávné minulosti, do času lovců mamutů, prvních zemědělců, ale i vynalézavých Keltů. Výstava představí pravěký vývoj širokého regionu Chrudimska. K vidění budou artefakty z četných archeologických výzkumů i předměty získané detektorovou prospekcí.