V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH ANEB JAK SE NA CHRUDIMSKU DŘÍVE SPORTOVALO

Pozvánka zmenšená

Sport se dříve provozoval především pro zábavu a posílení těla a mysli. Jeho počátky můžeme hledat už v antice, tak hluboko do minulosti ale nepůjdeme. Podíváme se do 60. let 19. století, kdy vznikl Sokol, představíme první cyklisty na vysokých kolech, připomeneme počátky tenisu, fotbalu, atletiky a dalších sportů, které se na Chrudimsku provozovaly koncem 19. a v první polovině 20. století. První sportovci v létě jezdili na kole, v zimě bruslili nebo se věnovali šermu. Seznamovali se se základy fotbalu, který se později hrál skoro v každé vesnici. Na přátelská utkání přijížděli do Chrudimi a dalších míst dokonce hráči z Prahy. Po sportovních kláních často následovala zábava s hudbou či tancem v některé z místních restaurací. O tom, že se mladí sportovci uměli bavit, svědčí řada pozvánek na sokolské Šibrinky, sportovní plesy či hudební večírky. Chcete-li se vrátit o sto a více let zpátky,  kdy se sportovalo především pro radost, tak se přijďte podívat. 

1. Sokolský slet r. 1947:

Dia002198 Sokol slet 1947

FN14447 Sokolsky slet 1947

FN14968 sokolský slet 1947

FN14976 sokolský slet 1947

FN14981 sokolský slet 1947

 

2. Tenisové hřiště za muzeem:

FN05646 Tenisové hřiště za muzeem

 

Fot0100 Chrudim tenisové hřiště

Fot0728 tenis za muzeem

Fot0934 tenis za muzeem

 

3. Cvičení na hrazdě:

FN14324 1

FN14324 4

Fot001787 13 001

Fot001787 14 001

 

4. Chrudimští cyklisté a cvičenci:

Fot0001708 001

Fot0001704 nacelnikvelocipedistuAJeschke

Fot001826