Kalendář akcí

13. Říjen 2020 Úterý 16:00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD A CHRUDIM

Spojené s přednáškou a představením stejnojmenné knížky z edice Chrudim. Přednáší autor publikace Mgr. David Richter.

10. Říjen 2020 Sobota 13:00

VÍRA V UMĚNÍ - UMĚNÍ VE VÍŘE.

Komentovaná prohlídka výstavy. Provádí autorka výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i. Vstupné obvyklé.

2. Říjen 2020 Čtvrtek 9:00

VÍRA V UMĚNÍ - UMĚNÍ VE VÍŘE. VÝTVARNÁ KULTURA CHRUDIMSKA VE STŘEDOVĚKU

Výstava je věnována středověkému výtvarnému umění regionu Chrudimska a jeho okolí. V období 14. století patřila Chrudim k nejvýznamnějším královským městům, v 15. století po husitských válkách se stala také důležitým centrem utrakvistické víry ve východních Čechách. Vzácné oltářní obrazy z kostelů i muzejních sbírek, středověké sochy a uměleckořemeslné práce budou představeny nejen v kontextu náboženského vyznání, ale i jako artefakty dokládající vysokou úroveň výtvarné kultury regionu.

Aktuální výstavy

Fotogalerie

Aktuality

Muzejní sbírky

Odborné publikace

Hlavní strana

23. září 2020
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
srpen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
říjen
říjen
říjen
říjen

Aktuální výstavy

Fotogalerie

Aktuality