ÚVOD

    
Česky Regionální muzeum v Chrudimi sídlí v novorenesanční budově z let 1897–1898 v centru města. Vzniklo v roce 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi. Muzeum spravuje bohatý sbírkový fond z oboru regionální vlastivědy, přírodních věd a výtvarného umění. V současné době nabízí tři expozice (Mozaika z dějin regionu, Alfons Mucha - Plakáty expozice lidového nábytku). Muzeum každoročně realizuje kolem deseti krátkodobých výstav, školám nabízírmshora výukové programy k výstavám, pořádá přednášky a vydává periodikum Chrudimské vlastivědné listy, Chrudimský vlastivědný sborník a další odborné publikace. 

 

english The Chrudim Regional Museum is housed in a Neo-Renaissance building constructed in 1898 in the city center. Founded in 1892 as an Industrial museum for Eastern Bohemia, the museum has a vast collection of artisan works and local collections from the Chrudim region. The permanent exhibit includes an industrial art collections. There are also short-term exhibits focussing on local history, natural science and art.  

 

Deutch

 Das Regionalmuseum Chrudim hat seinen Sitz in einem Neorenaissancegebäude aus dem Jahre 1898 im Stadtzentrum. Es ist 1892 als Industriemuseum für Ostböhmen in Chrudim entstanden. Gezeigt wird eine reiche Kunsthandwerksammlung und heimatkundliche Sammlungen aus der Chrudimer Region. In den ständigen Ausstellungen werden ein kunstgewerbliche Sammlungen gezeigt. Veranstaltet werden auch kurzfristige Ausstellung mit Orientierung auf Heimatkunde, Naturwissenschaft und Kunst. An der Museumskasse können Propagations- und Editionsmaterialien des Museums erworben werden.

More in this category: HISTORIE MUZEA »