PUBLIKACE MIMO EDIČNÍ ŘADY


 Publikace označené VYPRODÁNO jsou k nahlédnutí v naší knihovně.

 

Zemedelska-skola

Ojedinělá tradice zemědělského školství v Chrudimi, 2004, Josef Rozman

Citace z publikace: "... zdědili jsme po předcích krásný odkaz... Tento vzácný odkaz, tento náš klenot, to je naše školství. Školství se stalo požehnáním pro naše město, vždyť jsme měli školství v rozkvětu daleko dříve než kterákoliv města jiná..., řekl u příležitosti oslav 70 let trvání chrudimského zemědělského školství (1932) člen městské rady JUDr. Vilém Sýkora. Stejně vřelá slova na toto téma zaznamenáváme častokrát v průběhu historie zemědělského školství v Chrudimi." Vydalo Regionální muzeum v Chrudimi v roce 2004, vyšlo s finanční podporou Města Chrudim.

Rozsah: 144 s.
Rozměry: 21 cm x 15 cm
Váha: 200 g
Cena:140 Kč

Stara-Chrudim

VYPRODÁNO

Stará Chrudim, 1991, Jiří Charvát

Publikace seznamuje s barvitou historií města od pravěku do konce 19. století. Dozvíte se nejen o historií zdejších staveb, řemesel a průmyslu, o místních lékařích a nemocnici, ale naleznete zde také informace o společenském životě a sportu. Nechybí zde nástin vývoje místního divadla, literatury, hudebního života a výtvarného umění…Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu.


Rozsah: 310 s.
Rozměry: 20 cm x 14 cm
Váha: 400 g

Pravek-stredovek

Chrudim v pravěku a středověku, 1998, Jan Frolík a Jiří Sigl

Archeologové Jan Frolík a Jiří Sigl ve své knize líčí obraz pravěké a středověké Chrudimi tak, jak jej odkryly nedávné archeologické nálezy ve Filištínské ulici. Vydalo OM Chrudim v roce 1998, náklad 2000 ks.

Rozměry: 29 cm x 21 cm      
Váha: 400 g
Rozsah: 139 s.
Cena: 100 Kč

Ostrostrelci Chrudimští ostrostřelci a jejich malované terče, 2001, Petr Kmošek


Kniha seznamuje historií sboru chrudimských ostrostřelců do roku 1919 a představuje jejich malované terče. Kniha obsahuje obrazovou přílohou. Vydalo OM Chrudim v roce 2001, náklad 300 ks.

Rozměry: 21 cm x 15 cm        
Váha: 200 g
Rozsah: 110 s.
Cena: 100 Kč