KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ

Konzervátorské a restaurátorské práce se začaly vykonávat v roce 1986. V současné době má muzeum 2 zaměstnance, kteří se dělí podle zpracovávaného materiálu na konzervátora - restaurátora kovů a dřeva.

Toto pracoviště je vybaveno špičkovou technologií, která pomáhá při konzervačních a restaurátorských zásazích. Především se jedná o mikroskop Olympus SZX 10 s připojením na počítač, kde jsme schopni zpracovávat makroskopické fotografie pomocí programu Deep Focus 3.0, který je schopen složit jeden dokonalý snímek poskládaný až z 18 záběrů, toto zařízení využívají pro svou práci všichni konzervátoři. K dalšímu vybavení dílen patří tryskací zařízení s kabinou a kompresorem a mikrotryskací zařízení, které využívá převážně konzervátor kovů. V dílně konzervace dřeva se mimo jiné používají víceúčelový obráběcí stroj, okružní a přímočará pila a speciální řezbářská dláta.

 

Ve všech prostorách, kde jsou uloženy nebo vystaveny sbírkové předměty, je nainstalován systém od firmy HANWELL, který monitoruje, zda jsou sbírkové předměty uloženy v prostředí, kde je odpovídající relativní vlhkost a teplota, ve vhodných obalech, které nepoškozují uložený předmět.

 

 Binokulární mikroskop s připojením na počítač s možností focení zkoumaného materiálu Restaurování archeologierestaurovani-dreva