Stáhnout jako soubor iCal
OBJEVY Z PARKOVIŠTĚ (Archeologický výzkum předměstí u Hotelu Bohemia v Chrudimi v roce 2013)
pátek, 14. říjen 2016, 09:00 - 17:00
Shlédnutí : 27847

Výstava bude otevřena 14. 10.  1. 12. 2016.


Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v. v. i. prezentuje formou výstavy výsledky záchranného archeologického výzkumu při stavbě podzemního parkoviště před Hotelem Bohemia v Chrudimi v roce 2013. Archeologický výzkum umožnil nahlédnout do počátků chrudimského předměstí od pravěku do nedávné minulosti.

Ruce archeologů vynesly na denní světlo dávno zapomenuté doklady každodenního života, objevily dávno zasuté pozůstatky domů, výrobních objektů, studen a jímek.

Mimořádnou zajímavostí, překračující svým významem hranice regionu, je objev židovské rituální lázně, která patří mezi nejstarší objekty svého druhu v České republice.

Bohemka2Bohemka1 Bohemka3

Místo Regionální muzeum v Chrudimi