×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Pozvánka na výstavu Ptáci

Vražda v Hroubovicích (2. část)

Návrat k recenzím aneb Co se od roku 2008 zameškalo

Herečka Valerie Kaplanová, rodačka z Hlinska (2. část)

Putování krajem za kamenem: Lom Chrtníky

Z muzejních depozitářů. Reklamní štít houslaře L. F. Prokopa

Pozvánka na výstavu Jan Koula - vlastimil a novorenesančník

Několik poznámek ke vzniku chrudimské vlastivědné encyklopedie

Vražda v Hroubovicích (1. část)

Herečka Valerie Kaplanová, rodačka z Hlinska (1. část)

Putování krajem za kamenem: Lom Prachovice

Z muzejních depozitářů: Fotografický portrét Aloise Hniličky

Pozvánka na výstavu Železnice ve výtvarném umění

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu za rok 2018

Marie Musilová a její pozůstalost v Regionálním muzeu v Chrudimi (2. část)

Reklamní diapozitivy firmy Eneš z 20. a 30. let 20. století

První chrudimský muzejník Antonín Šolta

Doklad ze života v Popperově vile

Zabezpečení zříceniny Vildštejna v letech 1936 a 1937

Putování krajem za kamenem: Opukový lom na Přibylově

Z muzejních depozitářů: Diapozitivy chrudimského letiště

Pozvánka na výstavu Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2018

Spory o náhrobky biskupa Haye a kanovníka Venuta u kostela v Chrašicích (2. část)

Zajímavý dar

Studnický masopust

Marie Musilová a její pozůstalost v Regionálním muzeu v Chrudimi (1. část)

Z muzejních depozitářů: Nové přírůstky sbírky medailí a odznaků

120 let muzejní budovy

Spory o náhrobky biskupa Haye a kanovníka Venuta u kostela v Chrašicích (1. část)

Liturgické textilie ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi (2. část)

Zajímavé pohlednice ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi 

Ing. Vlastimil Vaněk

Projekty zahradního architekta Josefa Vaňka v Pardubickém kraji

Jan Rejman - Řezbář a betlemář / Etnografické okénko (příloha)

Trochu jiná osmičková výročí ještě jednou

Nález středověké dýky v k. ú. Třemošnice nad Doubravou

Liturgické textilie ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi (1. část)

28. říjen 1918 v Chrudimi 

Tajemství staré truhly

Prvorepublikový velikán, zahradní architekt Josef Vaněk

Lenka Kmošková - Pletení nádob ze slámy / Etnografické okénko (příloha)

Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Chrudimi v roce 1936

Hra v koule aneb hazadr ve středověké Chrudimi

370 let salvátorské tradice v Chrudimi: obrazy sv. Salvátora ve sbírkách RM v Chrudimi

Markalousové a Chrudim (2. část)

Trochu jiná osmičková výročí

Koptské tkaniny v chrudimském muzeu

Chrudimské obžinky: folklórní festival Chrudimské obžinky / Etnografické okénko (příloha)

Lom Humperky / Putování krajem za kamenem (1. část)

Chrudim – cíl desetitisíců zájemců o plakáty A. Muchy

Nález středověké sekery z okolí Toulovcových maštalí

Markalousové a Chrudim (1. část)

Kinští v Heřmanově Městci: kníže Karel Kinský

Stavění májky v Pěšicích

Vysílání státního rozhlasu z knihovny Průmyslového muzea pro východní Čechy v roce 1937

Pivovarnictví v Chrudimi

Bratři Baldové a film

Národopisný soubor Kohoutek – Chrudimský folklórní soubor založený roku 1984 / Etnografické okénko (příloha)

Přírodní památka Hrobka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (30. část)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2017

Fajánsová poklička z hradu Košumberka

O Budči chrudimské

Kinští v Heřmanově Městci

Čtvrtý rozměr Miroslava Hanuše

"Odnesli jsme pohana, přinášíme křesťana": křest a kmotrovství (2. část) / Etnografické okénko

Chrudimské hřbitovy (2. část)

Přírodní památka Vršovská Olšina / Přírodní parky a rezervace (29. část)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2017

Vlastníci hradu Rabštejnka a jejich rodiny v nejstarších chrudimských městských knihách

Objev pozdně gotického architektonického článku v Lázeňské ulici v Chrudimi v roce 2015: (příspěvek k lokalizaci nejstarší chrudimské lázně)

Protiletecký (protiplynový) kryt pod Pardubskou fortnou

Přehled příspěvků do CHVL v roce 2017 - Do CHVL v roce 2017 přispěli

"Odnesli jsme pohana, přinášíme křesťana": křest a kmotrovství (1. část)

Chrudimské hřbitovy (1. část)

Přírodní památka Kusá hora / Přírodní parky a rezervace (28. část)

Filmový producent Karel Feix a Chrudim (2. část)

Karel Wagner, malíř Vysočiny

Kosové chrudimští: střípky ze stopadesátileté historie humoristické společnosti (2. část)

Objev Svatokřížské (Batíkovské) brány v Chrudimi

Vánoční pohlednice

Na poslední cestě (2. část) / Etnografické okénko (příloha)

"Do kouta nosíme": období šestinedělí (2. část) /  Etnografické okénko (příloha)

Přírodní památka Pivnice / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (27. část)

Filmový producent Karel Feix a Chrudim (1. část)

Návštěva prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka v Chrudimi v roce 1920

Kosové chrudimští: střípky ze stopadesátileté historie humoristické společnosti (1. část)

Na poslední cestě (1. část) / Etnografické okénko (příloha)

"Do kouta nosíme": období šestinedělí (1. část) / Etnografické okénko (příloha)

Počátky Lhoty u Skutče (archeologie žijící vesnice)

Ke cti a chvále Boží

Přírodní parky a rezervace Chrudimska (26. část)