Milan Vošmik, lyrik dětského filmu
František Reichmann - Surrealismus pod tlakem: k 100. výročí narození Jindřicha Heislera
Rekvizice zvonů za první světové války: dva fragmenty prací Ignaze Dracka z kostela v Chrasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové
Přírodní rezervace Polom / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (9. část)
Václav Jiří Černý: Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Dobře „utajený“ chrudimský filmový herec Emanuel Kovařík
Chrudimské hudební pátky: 70 let – jak a proč
Orel v Trhové Kamenici – katolický tělovýchovný spolek
Kšaft Řehoře z Pouchobrad z roku 1539
Přírodní rezervace Anenské údolí / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (8. část)
Josef Papáček: Kostel v Mikulovicích / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
150 let spolku včelařů v Chrudimi: pozvánka na výstavu (příloha)

Za Václavem Žemlou
Nouzové přistání bombardéru Aero A-42 u Lipky 2. září 1930
Práškové kotle Františka Wiesnera
Křtitelnice z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v kontextu dobového zvonařského a konvářského řemesla
Reinstalace pamětní desky věnované pobytu literáta Jaromíra Johna
Historie výroby požárních stříkaček a zařízení ve Vysokém Mýtě (1. část)
Přírodní rezervace Malhošť / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (7. část)
Jiří Stehno: Pohled na město / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2013
Sentence o radosti z pera psychologa J. Mrkvičky
Víte, kdo byl...? JUDr. Jaroslav Drábek
Křtitelnice z chrámu sv. Ducha v Hradci Králové – památka na zaniklý klášter v Podlažicích u Chrudimi a cenný doklad českého středověkého zvonařství a konvářství
Klubovny hlineckých skautů a skautek od roku 1918 do současnosti
Burian Záviš z Osenice a jeho nemovitostní transakce v Chrudimi v letech 1546–1568
Přírodní rezervace Krkanka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (6. část)
Široké schody / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2013
Přehrada Pařížov – 100 let
Mezi Snem noci svatojánské a Večerem tříkrálovým: k výročí Dr. Rudolfa Vonáska (11. 3. 1914 – 12. 11. 1995)
Zemřel docent Miroslav Bastl
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2013
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2013 přispěli
Přírodní rezervace Zubří / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (5. část)
Ilustrace českého graduálu chrudimských literátů / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Z doby zmaru i nadějí... (2. část)
Podstarší pivovaru v Medlešicích
Šťastné a veselé v chrudimském muzeu
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (3. část)
Fotograf Viktor Mráz a jeho dar Trhové Kamenici
140 let od narození V. Ig. Stratílka
Přírodní rezervace Střemošnická stráň / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (4. část)
Stanislav Hybler: Zimní večer v Havlíčkově ulici / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Z doby zmaru i nadějí... (1. část)
Pivovar Medlešice
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (2. část)
Další doklady středověké a raně novověké bižuterie z Chrudimska
Přírodní rezervace Strádovka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (3. část)
Klečící anděl z Kostelce u Heřmanova Městce / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Pozvánka na výstavu Pivovarnictví v Pardubickém kraji (příloha)
Nález odlévacího kadlubu na výrobu svátostek z Chrudimi, Hradební ul. a Školní nám. čp. 56/I (tzv. nové děkanství)
Drobnost ke vsi Hlína (dnes část obce Horka) a její úloze v klášterní držbě
Z letecké historie Medlešic
Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů (1. část)
Víte, kdo byl...? Alois Šedivý
VKP Dvakačovická stráň
Připomínka sekularizace zboží benediktinského kláštera v Podlažicích
Z darů cestovatele Dr. Emila Holuba / Zajímavosti z přírodovědného depozitáře (2. část)
Gustav Porš - Tmavá fortna / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Znovu k tragickému osudu poručíka c. k. pěšího pluku č. 21 Františka Kabeláče
Velká národní slavnost v Chrudimi 29. 6. 1913
Dvě nouzová přistání balónů na Chrudimsku v letech 1925 a 1927
Víte, kdo byl...? Václav Procházka, chrudimský rodák
Nášivka ve tvaru lvíčka z k. ú. Bylany - Kutřín
Přírodní rezervace Habrov / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (2. část)
Josef Papáček - Dvojportrét s A.J. Gareisem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2012
Nakladač na housenicovém podvozku "BROM"
Mistrovství Protektorátu Čech a Moravy v krasobruslení 1943
Petr a jeho syn Něpr, zapomenutý a neznámý vladycký rod 13. století
Víte, kdo byl...? Prof. Miloslav Pelíšek
Přírodní památka Farář / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (1. část)
Josef Heřman - Roština / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2012
Po stopách zapomenuté přemyslovské větve Děpolticů: jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech
Nestor chrudimských ochranářů přírody Václav Cibulka osmdesátníkem
Dobrovolní hasiči a sokolové ve městě Luži před rokem 1918
Zajímavosti z přírodovědného depozitáře - Arnoldiho ovoce
Jarmila Burghauserová - Tanečnice a pastýř s Amorem / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2012
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2012 přispěli

Záchranné archeologické výzkumy v Úhřeticích v letech 2011–2012
Milan Fuchs – podnikatel z Trhové Kamenice
Pár stručných poznámek k benediktinům z Opatovic a jejich vlivu na kulturní krajinu v okolí kláštera
"Bylanský rebel" Václav Zadrobílek
Kdo si hraje, nezlobí aneb Merkur v Regionálním muzeu v Chrudimi
Vůně Vánoc
Chrudimský náhon, 6. úsek / Chrudimská botanická zastavení (11. část)
Ferdinand Pochobradský – Široké schody / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)