×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Chrudim – cíl desetitisíců zájemců o plakáty A. Muchy

Nález středověké sekery z okolí Toulovcových maštalí

Markalousové a Chrudim (1. část)

Kinští v Heřmanově Městci: kníže Karel Kinský

Stavění májky v Pěšicích

Vysílání státního rozhlasu z knihovny Průmyslového muzea pro východní Čechy v roce 1937

Pivovarnictví v Chrudimi

Bratři Baldové a film

Národopisný soubor Kohoutek – Chrudimský folklórní soubor založený roku 1984 / Etnografické okénko (příloha)

Přírodní památka Hrobka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (30. část)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2017

Fajánsová poklička z hradu Košumberka

O Budči chrudimské

Kinští v Heřmanově Městci

Čtvrtý rozměr Miroslava Hanuše

"Odnesli jsme pohana, přinášíme křesťana": křest a kmotrovství (2. část) / Etnografické okénko

Chrudimské hřbitovy (2. část)

Přírodní památka Vršovská Olšina / Přírodní parky a rezervace (29. část)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2017

Vlastníci hradu Rabštejnka a jejich rodiny v nejstarších chrudimských městských knihách

Objev pozdně gotického architektonického článku v Lázeňské ulici v Chrudimi v roce 2015: (příspěvek k lokalizaci nejstarší chrudimské lázně)

Protiletecký (protiplynový) kryt pod Pardubskou fortnou

Přehled příspěvků do CHVL v roce 2017 - Do CHVL v roce 2017 přispěli

"Odnesli jsme pohana, přinášíme křesťana": křest a kmotrovství (1. část)

Chrudimské hřbitovy (1. část)

Přírodní památka Kusá hora / Přírodní parky a rezervace (28. část)

Filmový producent Karel Feix a Chrudim (2. část)

Karel Wagner, malíř Vysočiny

Kosové chrudimští: střípky ze stopadesátileté historie humoristické společnosti (2. část)

Objev Svatokřížské (Batíkovské) brány v Chrudimi

Vánoční pohlednice

Na poslední cestě (2. část) / Etnografické okénko (příloha)

"Do kouta nosíme": období šestinedělí (2. část) /  Etnografické okénko (příloha)

Přírodní památka Pivnice / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (27. část)

Filmový producent Karel Feix a Chrudim (1. část)

Návštěva prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka v Chrudimi v roce 1920

Kosové chrudimští: střípky ze stopadesátileté historie humoristické společnosti (1. část)

Na poslední cestě (1. část) / Etnografické okénko (příloha)

"Do kouta nosíme": období šestinedělí (1. část) / Etnografické okénko (příloha)

Počátky Lhoty u Skutče (archeologie žijící vesnice)

Ke cti a chvále Boží

Přírodní parky a rezervace Chrudimska (26. část)

Záhada vyhaslých očí V. Bočka: detektivka, horor, nebo hrůzostrašná reportáž? (2. část)
Panoši Bezchlebové z Koldína v pozdním středověku v Chrudimi (2. část)
Magie koutních plachet: kutní plachty ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
Fragment zvonu mistra Eliáše z roku 1591 z Rosic u Chrasti
Olověná bulava z Podlažic: příspěvek k poznání zajímavé úderné zbraně
Příběh krásné Vilemíny
"Báby pupkořezné, babky, hebamky“: porodní babičky aneb báby zkoušené / Etnografické okénko (příloha)
Mezi smrtí a pohřbem (2. část) / Etnografické okénko (příloha)
Přírodní rezervace Hluboký / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (25. část)

Záhada vyhaslých očí V. Bočka: detektivka, horor, nebo hrůzostrašná reportáž? (1. část)
Panoši Bezchlebové z Koldína v pozdním středověku v Chrudimi (1. část)
Apotéka na hradě Košumberku?: příspěvek k poznání laboratorního skla
Jan František Kratochvíl, zpěvák chrudimský
170 let od narození MUDr. Jana Štěpána
„Kamna se nám bourají“: porod jako těžká hodinka / Etnografické okénko (příloha)
Mezi smrtí a pohřbem (1. část) / Etnografické okénko (příloha)
Přírodní památka Návesník / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (24. část)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2016
RNDr. Jinřich Vodička CSc. – duchovní zakladatel Národního geoparku Železné hory
Chrudimská pošta
Nález čepele tesáku z Městeckého háje, k. ú. Chroustovice
Veselý muzejník, sarkastický knihovník, chrudimský rodák Jan Štěrba
Tradiční stavba velikonočního stromu a věneček ve Střemošicích
Přiletí čáp, nebo vrána? Těhotenství jako výjimečný stav / Etnografické okénko (příloha)
Poslední věci člověka (Dobrý boj jsem bojoval, povinnosti vykonal, víru svou si zachoval, v Pánu život dokonal) / Etnografické okénko (příloha)
Evropsky významná lokalita Heřmanův Městec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (23. část)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2016
Ztráty farnosti Chrast v důsledku válečných rekvizic kovů v letech 1917 a 1918
Chrudimsko v kontextu dějin šílenství
Kdo byl MUDr. Josef Bartůněk?
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2016 přispěli
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2016
Když dá Pámbu červíčka, tož přidá aj chlebíčka (Dítě jako dar i úděl) / Etnografické okénko (příloha)
Když se čas krátí (Předzvěst smrti) / Etnografické okénko (příloha)
Přírodní památka Ptačí ostrovy / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (22. část)

Chrudim v roce 1866 (4. část)
Zima na venkově
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (4. část)
Pleskoti-kameníci (2. část)
Vrchlický kontra automobil
Přírodní rezervace Hubský / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (21. část)
Čerti v Chrudimi / Etnografické okénko (příloha)

Pleskoti-kameníci (1. část)
Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866
Chrudim v roce 1866 (3. část)
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (3. část)
O pobytu židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Chrudimi v době první světové války
Přírodní rezervace Volákův kopec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (20. část)
Dušičky / Etnografické okénko (příloha)

Chrudim v roce 1866 (2. část)
Smrt chrudimského zvěrolékaře Jana Šťastného
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (2. část)
O pobytu židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Chrudimi v době první světové války
Přírodní památka Zlámanec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (19. část)
Tradiční výroba dýmek na Prosečsku / Etnografické okénko (příloha)