z důvodu zvyšujících se nákladů na tisk jsme bohužel nuceni zvýšit cenu jednoho čísla na 40 Kč.

Pozvánka na výstavu Československé hračky 2. pol. 20. století - Drobné doplňky ke Kinským v Heřmanově Městci - Jak Chrudimský zpravodaj informuje o dějinách Chrudimě - Historie zpracování dat v podniku Transporta Chrudim (1. část) - Anketa Strom roku a její účastníci z Chrudimska - Z muzejních depozitářů. Britské koloniální mince z 19. a 20. století (asijské kolonie)

Pozvánka na výstavu Řemeslo má zlaté dno - Marie Muchová (Chytilová) a Chrudim - Krounský lékař MUDr. Rudolf Eckstein (1898-1945) - Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2023 - Založení Schülerheimu v Chrudimi v roce 1940 - Ovocnictví na Chrudimsku - Z muzejních depozitářů. Rychlíkova chalupa

Pozvánka na výstavu Za pokladem ztraceného města - JUDr. Jiří Charvát a chrudimské muzeum - Čas divadla – čas života. Památce JUC. Jiřího Strasse-Herana (1912-1944) - Nová kniha o Železných horách - Chrudimský zubař – objevitel MUDr. Artur Pachner - Z muzejních depozitářů. Ulmská klipa z roku 1704

Chrudimská stolní společnost Sůva a její proslulé Silvestry - Dva chrudimští hudebníci na Podkarpatské Rusi ve 20. letech 20. století - Mendelova univerzita v Brně a její péče o památku Josefa Ressla - Pletení ze šustí Aleny Tschöpové - Z muzejních depozitářů. Sbírka plánů chrudimských budov

Chrudimská Skupina Družstevní práce a její důvěrník Karel Sokol – Osmdesát let od smrti Jaroslava Wiesnera (2. část) – Historie chrudimského zahradnictví – Nejstarší měšťanské domy východních Čech – Z muzejních depozitářů: Pečetidla a razítka orgánů krajské správy

Pozvánka na výstavu: Středověké hry - „Kronikář" Michael Emanuel Holakovský - Osmdesát let od smrti Jaroslava Wiesnera (1. část) - Bohumil Laušman a jeho úloha v domácím odboji v protektorátu - Unikátní středověké nákončí pochvy dýky ze Zdislavi

Pozvánka na výstavu: Pravěk na Chrudimsku 17.3.-28.5.2023 - Životní a literární horory Adolfa Heyduka (2. část) - O chrudimských (převážně muzejních) knihovnách a čítárnách - Zpráva o činnosti Státního okresního archívu Chrudim za rok 2022 - Nález miniaturní sekery z k. ú. Seč

Pozvánka na výstavu: Zápalkové retroetikety 2.2.-28.5.2023 – Životní a literární horory Adolfa Heyduka (1. část) – Holčička na peróně – Obraz „Kosácké nebe“ aneb Kteří ze zakladatelů Prahnízda Kosů chrudimských seděli Františkovi Müllerovi modelem v jeho vězeňské cele – Zvon blahoslaveného Karla a Zity v kostele svaté Markéty v Podlažicích

Pozvánka na výstavu Tajemství vějířů 2. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Pozapomenuté výročí: 100 let Družstva na záchranu hradu Košumberka
Věra Vovsová (1912–1998)
Chrudim navštívilo šest prezidentů (jeden dokonce dvakrát)
Svědci časů minulých aneb Za alejemi na Chrudimsko
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2022
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2022 přispěli
Divertimento pro Bohumila Benoniho
V kroužcích dýmu: portrét moderního umělce

Pozvánka na výstavu Věra Vovsová (1912–1998): Obrazy, 24. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Antonín František Rybička Skutečský a Chrudim (příspěvek k 210. výročí narození)
Chrudimská stopa v Knížkách nálezů soudu zemského a komorního z první poloviny 16. století
O podílu historické a letopisecké komise na rozšíření povědomí obyvatel Chrudimě o její historii v posledních dvaceti letech a také o kronikách a kronikářích města (2. část)
Jsou místa, kde jsme hluboce zakořeněni. Nová publikace o Krouně a jejím blízkém okolí
Z muzejních depozitářů: Předměty spolku Kosů chrudimských