Záchranný archeologický výzkum u čp. 108 v Koželužské ulici v Chrudimi / 2010

Při hloubení výkopu pro elektrickou přípojku pro čp. 108 v Koželužské ulici byl získán menší soubor zlomků komorových a nádobkových kachlů s pravoúhlým ústím. Zlomky se nalézaly v zahradním drnu ve vzdálenosti asi 20 - 30 cm od původní opukové ohradní zdi. Mimo kachlů byly získány dva zlomky keramiky datovatelné do 17. století. Asi o 60 cm níže na bázi výkopu byla zjištěna valounová dlažba, která koresponduje s úrovní původního prahu v průčelí domu čp. 108. Pravděpodobně po třicetileté válce došlo k výklizu interiéru domu a opravám zdemolovaného objektu, díky čemuž došlo ke zvýšení pochůzkového horizontu v exteriéru o asi 60 cm. Ve zdivu domu se uplatňují pozdně gotické architektonické články.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

Obr. 1obr. 2obr. 3

obr. 4obr. 5obr. 6

 

Obr. 1 Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Detail ostění pozdně gotického okna. Foto J. Musil.
Obr. 2 Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Pohled na zkoumanou plochu. Foto J. Musil.
Obr. 3  Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle s heraldickým motivem – zde znak města Chrudimi. Foto J. Musil.
Obr. 4  Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle nejasného motivu. Foto J. Musil.
Obr. 5  Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle nejasného motivu. Foto J. Musil.
Obr. 6  Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle nejasného motivu. Foto J. Musil.