×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

V souvislosti s adaptací rodného domu J. N. Štěpánka pro potřeby paliativního stacionáře chrudimského hospice bylo nutno realizovat záchranný archeologický výzkum.

V souvislosti s komplexní rekonstrukcí hlavního kanalizačního a vodovodního řádu na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků v Chrudimi byl realizován v roce 2017 menší záchranný archeologický výzkum.

V roce 2012 byl proveden záchranný archeologický průzkum ve Slatiňanech pro plánovaný sklad chemikálií. Výzkum provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou TerraVerita.

V souvislosti s výstavbou areálu firmy Zámečnictví Řivnáč byl na sklonku roku 2011 proveden rozsáhlý archeologický výzkum. Celkem bylo objeveno 46 objektů, které byly následně prozkoumány.

Při hloubení výkopu pro elektrickou přípojku pro čp. 108 v Koželužské ulici byl získán menší soubor zlomků komorových a nádobkových kachlů s pravoúhlým ústím.

V souvislosti s havárií parkánové hradby v roce 2008 vyvstala potřeba statické sondáže v blízkosti narušeného místa. Záchranný archeologický výzkum provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmami Jan Osina a Geo-CZ.

Při rekonstrukci Muzea loutkářských kultur byla pod podlahou v zadním traktu budovy objevena studna či odpadní jímka o hloubce 9,1 m. Výkop o zhruba obdélném půdorysu byl zahlouben do opukové skály.

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí opěrné zdi náhonu v ulici Na Sádkách byl realizován záchranný archeologický výzkum, při němž byly dokumentovány a vyzdviženy dřevěné piloty a konstrukční prvky původního mlýnského náhonu.

Za čp. 97/I ve Štěpánkově ulici bylo zjištěno statické narušení parkánové hradby. V souvislosti s plánovaným statickým zajištěním zdi byla realizována statická sondáž, kterou provedlo regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmami Jan Osina a Geo-CZ.

Záchranný archeologický výzkum při stavbě OC Tesco přinesl zcela zásadní poznatky o pravěkém osídlení na katastru města Chrudimi. Plocha výzkumu se nalézala mezi dvěma známými archeologickými nalezišti. Výzkum provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou Jan Osina v roce 2009.