Archeologické památky jsou konečným, jedinečným, neopakovatelným a nenahraditelným zdrojem poznání o kulturní minulosti území. Jejich největší hodnota je v autenticitě a šíři zakonzervovaných informaci a lze ji směle přirovnat k nejznámějším a nejnavštěvovanějším architektonickým dílům kraje. Archeologické kulturní bohatství a dědictví je nutné maximálně ochraňovat a moderní člověk by je měl porušovat jen v případě nezbytně nutném a na nezbytně nutné ploše. Mohlo by se stát, že jednou bude žít na území bez historické paměti.