MUZEUM DOPORUČUJE

 

V Deblově najdeme odkryté zcela jedinečné zkamenělé dno prvohorního moře s tisíci stopami ichnofosílilí (stopami po činnosti organismů), jež jsou dokladem bohatého života ve vodách před 450 miliony lety. Moře bylo domovem hlavně bezobratlých živočichů, jako např. trilobitů, ramenonožců, červů, měkkýšů a hlavonožců.

Lokalitu doplňují naučné interaktivní prvky.  Klobouk dolů pro všechny, kteří se podíleli na zpřístupnění tohoto místa a vybudování jeho současné podoby.

Samotný geotop pak najdeme na jižním okraji Deblova, kde je umístěna již výše zmíněná informační tabule. Odtud musíme jít cca 450 m po asfaltové cestě k lesu a dále lesním porostem směrem k vrcholu Chocholka.

10 - copy

 

Lokalita je pro návštěvníky zpřístupněná naučnou stezkou, je doplněna netradičními poutavým popisy a zpestřena interaktivními zastaveními:

1 copy

2 - copy

 

Trilobití pohyb, trilobit:

3 - copy

 

Hvězdice:

4 - copy

 

Zkamenělé mořské dno:

5 - copy

6 - copy

 

Dírky po činnosti prvohorních červů:

7 - copy

 

V rámci prací vedoucích k zpřístupnění lokality byl skalní výchoz očištěn od náletového porostu a vegetace, následně byla plocha omyta tlakovou vodou:

8 - copy

 

Patrné čárky v kameni jsou průřezy chodbami prvohorních červů:

9 - copy