Knihovna

,

ODBORNÁ KNIHOVNA

Knihovna muzea poskytuje odborníkům, studentům i nejširší veřejnosti  knihovnické služby formou prezenčních zápůjček knih a časopisů z bohatého fondu knihovny. Při poskytování těchto služeb se muzeum řídí knihovním řádem muzea, se kterým je povinen se seznámit a řídit se jím každý badatel.

 

Knihy a časopisy jsou ke studiu předkládány pouze prezenčně a po předchozí domluvě s příslušným odborným pracovníkem.

 

Regionální muzeum má dvě knihovny - sbírkovou a odbornou. Odborná knihovna obsahuje v současné době cca 21 000 svazků knih a časopisů. V jejím fondu se nachází historická, přírodovědná, vlastivědná, umělecká a další odborná literatura odpovídající zaměření jednotlivých oddělení muzea. Zahrnuje řadu encyklopedií, slovníků, místopisných, ikonografických, heraldických, genealogických a dalších odborných příruček. Část těchto publikací je uložena v příručních knihovnách pracovníků podle oboru jejich činnosti.

 

Zvláštní pozornost si zaslouží především knihy a časopisy z počátku působnosti někdejšího chrudimského Průmyslového muzea z přelomu 19. a 20. století. V současnosti je tento knižní fond doplňován především publikacemi a časopisy z vědních oborů zastoupených v muzeu - pomocné vědy historické, archeologie, etnografie, výtvarné umění, umělecké řemeslo, přírodní vědy, památková péče, restaurátorství atd.

 

Katalog knihovny online


odborna-knihovna odborna-knihovna odborna-knihovna

UŽITEČNÉ ODKAZY

Chrudimsko digitálně
Katalog SKAT

SKC - Souborný katalog ČR
Seznam národních knihoven         
Vysokoškolské kvalifikační práce
Knihovny v České republice

Manuscriptorium - digitální knihovna rukopisů
Špalíček - digitální knihovna kramářských tisků