CESTA DO MINULOSTI (Archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi v letech 2011-2013)

Cesta do minulosti11. září - 22. listopadu 2015

Vernisáž 10. září 2015, 17:00

 

Edukační programy a workshopy

 

V letech 2011 až 2013 byl proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi. Celkem bylo objeveno a archeologicky prozkoumáno 9 archeologických nalezišť (Medlešice I, Medlešice II, Vestec I, Vestec II, Vestec III, Chrudim-Větrník, Kočí I - III), přičemž jen dvě byla do té doby známá.

Můžeme směle říci, že záchranný archeologický výzkum při stavbě moderní komunikace se stal pro archeology opravdovou "cestou do minulosti", při které bylo prozkoumáno více než 2000 archeologických objektů, které pokrývaly rozsáhlé období zahrnující více než 7000 let naší minulosti od mladší doby kamenné po raný novověk. Není bez zajímavosti, že se výzkumem podařilo odkrýt úsek středověké cesty, která fungovala od přelomu 14. a 15. století do 16. století.

Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s výsledky tohoto výzkumu, kde nebudou chybět modely pravěkých hrobů, keltských pecí, cihlářské dílny a středověké cesty. Pro děti a mládež bude k dispozici edukační program.