Výstava Skauting na Chrudimsku zahájená v Regionálním muzeu v Chrudimi v září roku 2021 se věnovala tématu celosvětového hnutí vzniklého roku 1907 v Anglii. Odtud se začalo rychle šířit po celém světě a na začátku 20. století se prosadilo také v českých zemích. Poměrně brzy začala být idea skautingu naplňována také na Chrudimsku, kde můžeme prvopočátky organizovaného táboření v tomto duchu hledat již v době kolem roku 1915.
Tato výstava si kladla za cíl návštěvníky seznámit nejen s fenoménem skautingu jako takovým, jeho vznikem, počátky u nás i leckdy komplikovaným historickým vývojem, ale především také prezentovat historii a současnost deseti středisek působících v okrese Chrudim. Jedná se o střediska Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrast, Kameničky, Luže, Nasavrky, Proseč a Skuteč. Každé středisko mělo nějakým způsobem zpracovanou svou historii, byť tu samozřejmě byly rozdíly z hlediska způsobu a rozsahu tohoto mapování. Prezentovaná výstava však umožnila zájemcům seznámit se s dějinami skautingu na Chrudimsku na jediném místě. Zároveň byly na výstavě ke zhlédnutí vybrané exponáty z historie i současnosti každého ze středisek. Jednalo se například o kroniky, deníky, rekvizity z celotáborových her, předměty každodenní potřeby či historické dokumenty. Samozřejmě nechyběly oddílové vlajky. Ze soukromé sbírky mimo region jsme zapůjčili historické kroje včetně vzácných a v malém počtu dochovaných stejnokrojů z 20. a 30. let 20. století.

Reportáž o výstavě "Vánoce ve světě", kterou Regionální muzeum v Chrudimi pořádalo ve dnech 12. 11. 2021 – 9. 1. 2022. Návštěvníci se dozvěděli, jak slaví vánoční svátky lidé ve více než 30 zemích světa, jaké dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o postavách spjatých s Vánocemi. Nejen pro děti byly připraveny veselé scény s postavami, které o Vánocích nosí dárky v různých částech světa. K vidění bylo také množství betlémů především z Latinské Ameriky, Afriky a Evropy. Tyto neobvyklé cizokrajné betlémy byly zapůjčeny od sběratelek paní Jindry Buksové a Jarmily Haldové. Svým vyhotovením a exotikou zaujaly zejména betlémy z Afriky – Ugandy, Tanzanie, Burkiny Faso, Keni, Madagaskaru – a převážně keramické betlémy z Mexika, Peru, Bolívie a dalších zemí. Zastoupení však měly i evropské země. Ve vestibulu budovy muzea byl rozměrný betlém s panenkami v krojích evropských národů, zhotovených paní Blankou Kampovou. Kromě atmosféry cizokrajných Vánoc se návštěvníci mohli inspirovat i recepty na netradiční sváteční pokrmy.

František Schmoranz st. byl významným architektem a památkářem, který se svými pracemi zapsal do dějin české architektury. Ve třiceti letech se stal chrudimským městským architektem a později dokonce konzervátorem Chrudimského kraje. Rekonstrukce starších staveb realizoval v duchu dobového purismu usilujícího o obnovení tzv. čistého slohu a k novostavbám přistupoval skrze romantický historismus. Jeho historizující úpravy sice často neodrážely původní podobu staveb, leckdy ovšem objekty zachránily před úplnou zkázou.

Výstava byla věnována středověkému výtvarnému umění regionu Chrudimska a jeho okolí. V období 14. století patřila Chrudim k nejvýznamnějším královským městům. V 15. století v době po husitských válkách se stala také důležitým centrem víry, která směřovala k náboženské reformaci zaměřené na požadavek přijímání „pod obojí způsobou“, tedy kališnictví.