Filmové a televizní Chrudimsko II – Chrudim (1. část)
První světová
Několik poznámek k historii zámku v Medlešicích u Chrudimi
Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice)
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě obchvatu Chrudimi
Mistr Jan Netorýn z Dražice – příklad sociální prostupnosti rytířského stavu v polovině 16. století?

Chrudimský vlastivědný sborník vychází od roku 1996 zpravidla jednou do roka. Obsahuje články z různých oborů (historie, přírodověda, archeologie, literatura, hudba, umění) týkající se východních Čech.

Drobné nálezy z mladší doby kamenné ze Starých Jesenčan
Paleolitické a mezolitické nálezy ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi
Tyglíkovité lampičky z Chrudimi
Filmové a televizní Chrudimsko
Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku

Restaurační práce Františka Schmoranze staršího v Chrudimi
Skutečský trestní soud v 16.–18. století
Letecké havárie a nouzová přistání na Chrudimsku do roku 1939
Několik poznámek k obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429
Záchranný archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči (příspěvek archeologie k počátkům Skutče)
Muž, který snědl boha – ohlédnutí za výstavou Antické mýty jinak 
Šporkovské lázně ve Vápenném Podole

Pronikání barokních myšlenek do Čech a chrudimští malíři 17. a 18. století
Paleolitické a mezolitické nálezy ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi
Ing. Karel Křivský, mimořádná osobnost zahradnictví Chrudimska i České republiky
Mořic Lüssner a stopy jeho činnosti v Chrudimi
Nález popravčího meče z Chrudimi. Příspěvek k poznatelnosti artefaktu archeologickými metodami
Nález ženského kovového článkového opasku (tzv. Brautgürtel) z Podlažic 
Laténské sídelní objekty na lokalitě Chrudim - Píšťovy
Záchranné archeologické výzkumy v Předhradí (okr. Chrudim) v roce 2012. Příspěvek k poznání opevnění tzv. Městečka
Pověst nebo realita? aneb Záchranný archeologický výzkum při odbahňování Panského rybníka ve Stolanech v roce 2011

Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006
Pravěké osídlení v Chrudimi - Hradební ulice
Bohatý soubor skla v Chrudimi - Hradební ulice
Okutí dřevěného rýče a lopaty z Chrudimi - Hradební ulice
Nález raně novověké prachovnice z Chrudimi
Nález dvojice Benediktových křížů z Chrudimi - Hradební ulice

Rukopis o topografii a dějinách Chrudimska od Josefa Alexandra Dundra
Lyrická krajina Českomoravské vysočiny v malířském díle Františka Nového
Pavel Papáček
Kamenná industrie ze sběrů Úhřetic (okr. Chrudim) - Letadla na Chrudimsku do roku 1949