CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 4

   sbornik 4
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle najdete:

Jan Frolík: Hromadný nález mincovních střížků z Chrudimi
Josef Výborný: Rod Mrdických z Mrdic v Čechách a na Moravě
František Nesejt: Josef Papáček
Miroslav Bastl: Pobyt S. K. Neumanna za války ve Vápenném Podole
Petr Boček: Masarykova letecká liga v Chrudimi v letech 1926–1929
Jarmila Burková: Stolní společnost Salvátorků v Chrudimi
Jaromír Havlík: Chrudimské začátky skladatele Jaroslava Doubravy
Lumír Lánský: Jan Skácel píše do Chrudimě: k desátému výročí úmrtí
Pavel Studnička: Významné osobnosti z minulosti Chroustovic
Kristina A. Kašparová-Rückerová: Chrudimsko v letech 1967–1970: stručný přehled politického vývoje
Alena Dufková: Výběr událostí roku 1998
Alena Dufková: Regionální publikace, rukopisy, novinové články, stati v odborných časopisech v roce 1998 (příroda, historie, vlastivěda, národopis a kultura Chrudimska)
 

Rozsah: 207 s.
Cena: 60 Kč