CHRUDIMSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK 7

   sbornik 7
 
 
 

V tomto čísle najdete:

Zdeněk Pehal: Keramika 13. století od kostela Sv. Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou (okr. Chrudim)
Tomáš Malý: „Mentalita“, zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku: chrudimské kšafty ze
16.–18. století
František Nesejt: Podnikání a upevňování raně středověké kultury na Chrudimsku
Ladislav Mergl: Projekt silničního parního vozu Josefa Ressela
Petr Boček: Letecké dění v Chrudimi v letech 1919–1925
Veronika Lánská: Sokolské a hasičské medaile a odznaky Chrudimska

Rozsah: 145 s.
Cena: 100 Kč