UMĚLECKÉ ŘEMESLO A UŽITÉ UMĚNÍ

umelecke remeslo20. 10. 2023 – 4. 2. 2024
Vernisáž 19. 10. v 17 hodin


Sbírky uměleckého řemesla vždy patřily k prioritám akviziční činnosti pracovníků chrudimského muzea. Výstava představí reprezentativní výběr prací z keramiky, skla, textilu, kosti, kovů, dřeva a dalších materiálů z období od 16. až do 20. století, dokládající kvalitní umělecké řemeslo a užité umění vzniklé jak na Chrudimsku, tak i v českých zemích a v cizině.