Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2015
Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (4. část)
Městský strážník Jan Kecina
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2015 přispěli
Přehled příspěvku do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2015
Přírodní památka Chrašická stráň / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (16. část)
Jemine domine, masopust pomine / Etnografické okénko (příloha)

Z archeologických nálezů: bronzová triangulární dýčka
Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (3. část)
Gustav Porš, krajinář Vysočiny
Chrudimský měšťan Vít Hořínek a jeho pozůstalost z roku 1588 před pražským apelačním soudem
90 let od odhalení Vrchlického pamětní desky ve Slatiňanech
Archeologický výzkum při rozšiřování silnice v Chrudimi, Dašické ulici v roce 2015
Novoročenky ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (15. část)
Zvykoslovné předměty / Etnografické okénko (příloha)

Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (2. část)
„Léta Páně 1548 slit v Hradci“: o zvonu z kostela sv. Markéty v Podlažicích
Hrochové z Mezilesic v Chrudimi
Kabelové jeřáby pro stavbu přehrady Orlík (2. část)
Přírodní památka Skalka u Sovolusk / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (14. část)
Posvícenské stínání kohouta / Etnografické okénko (příloha)

Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (1. část)
V žáru zrozeny, žárem zničeny: osudy chrasteckých zvonů v 18. století
Rakouský granát z napoleonských válek ve sbírce Regionálního muzea v Chrudimi
Raimund Augustin Smekal
Kabelové jeřáby pro stavbu přehrady Orlík (1. část)
Přírodní památka Na skalách / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (13. část)
Staročeský věneček ve Vejvanovicích / Etnografické okénko (příloha)

Chrudim ve spárech říšské orlice (2. část)
Marie Kyzlinková
Nález středověké keramiky ze Samařova (k. ú. Nové Lhotice)
Historie přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (2. část)
Albrecht Krupý z Probluze – příslušník zchudlé šlechty a účastník sporů při městských knihách chrudimských
Významné události dobrovolných hasičů v kraji Pardubice a okrese Chrudim
Přírodní rezervace Maštale / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (12. část)
Staročeský věneček ve Vejvanovicích / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2014
Středověký tesák z Rané u Hlinska
Železobetonový obloukový most přes Novohradku  v Hrochově Týnci
Chrudim ve spárech říšské orlice (1. část)
Historie přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (1. část)
Přírodní památka Kaštanka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (11. část)
Symboly Velikonoc / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2014
Jan Kokeš
Snové muzeum koní starokladrubských ve slatiňanské Švýcárně
Pocta Dobroslavu Orlovi – Ronov nad Doubravou 2015
Nález pravěké štípané kamenné industrie z Mrákotína
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2014
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2014 přispěli
Dřevěné lidové hračky z Hlinecka / Etnografické okénko (příloha)

Tvůrce prvního českého dvoumotorového bombardéru Jan Staštík a Hlinsko
Historie výroby požárních stříkaček a zařízení ve Vysokém Mýtě (2. část)
Vánoce v muzeu
Chrudimská svatební smlouva Bořka Hamzy ze Zábědovic a Salomeny rozené Bohdanecké z Hodkova z roku 1613
Jiří Vaněk: Příběhy barev (29. listopadu 2014 – 6. ledna 2015): výstava obrazů, kreseb a ilustrací k 75. narozeninám malíře v Městském muzeu a galerii Hlinsko
Nasavrcké panství a slatiňanští Auerspergové: utváření sídelní krajiny
Antonín Morávek: Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Milan Vošmik, lyrik dětského filmu
František Reichmann - Surrealismus pod tlakem: k 100. výročí narození Jindřicha Heislera
Rekvizice zvonů za první světové války: dva fragmenty prací Ignaze Dracka z kostela v Chrasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové
Přírodní rezervace Polom / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (9. část)
Václav Jiří Černý: Pohled na Chrudim / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Dobře „utajený“ chrudimský filmový herec Emanuel Kovařík
Chrudimské hudební pátky: 70 let – jak a proč
Orel v Trhové Kamenici – katolický tělovýchovný spolek
Kšaft Řehoře z Pouchobrad z roku 1539
Přírodní rezervace Anenské údolí / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (8. část)
Josef Papáček: Kostel v Mikulovicích / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)
150 let spolku včelařů v Chrudimi: pozvánka na výstavu (příloha)

Za Václavem Žemlou
Nouzové přistání bombardéru Aero A-42 u Lipky 2. září 1930
Práškové kotle Františka Wiesnera
Křtitelnice z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v kontextu dobového zvonařského a konvářského řemesla
Reinstalace pamětní desky věnované pobytu literáta Jaromíra Johna
Historie výroby požárních stříkaček a zařízení ve Vysokém Mýtě (1. část)
Přírodní rezervace Malhošť / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (7. část)
Jiří Stehno: Pohled na město / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2013
Sentence o radosti z pera psychologa J. Mrkvičky
Víte, kdo byl...? JUDr. Jaroslav Drábek
Křtitelnice z chrámu sv. Ducha v Hradci Králové – památka na zaniklý klášter v Podlažicích u Chrudimi a cenný doklad českého středověkého zvonařství a konvářství
Klubovny hlineckých skautů a skautek od roku 1918 do současnosti
Burian Záviš z Osenice a jeho nemovitostní transakce v Chrudimi v letech 1546–1568
Přírodní rezervace Krkanka / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (6. část)
Široké schody / Obrazy ze sbírek RM v Chrudimi (příloha)