×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 540

Filmový producent Karel Feix a Chrudim (1. část)

Návštěva prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka v Chrudimi v roce 1920

Kosové chrudimští: střípky ze stopadesátileté historie humoristické společnosti (1. část)

Na poslední cestě (1. část) / Etnografické okénko (příloha)

"Do kouta nosíme": období šestinedělí (1. část) / Etnografické okénko (příloha)

Počátky Lhoty u Skutče (archeologie žijící vesnice)

Ke cti a chvále Boží

Přírodní parky a rezervace Chrudimska (26. část)

Záhada vyhaslých očí V. Bočka: detektivka, horor, nebo hrůzostrašná reportáž? (2. část)
Panoši Bezchlebové z Koldína v pozdním středověku v Chrudimi (2. část)
Magie koutních plachet: kutní plachty ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
Fragment zvonu mistra Eliáše z roku 1591 z Rosic u Chrasti
Olověná bulava z Podlažic: příspěvek k poznání zajímavé úderné zbraně
Příběh krásné Vilemíny
"Báby pupkořezné, babky, hebamky“: porodní babičky aneb báby zkoušené / Etnografické okénko (příloha)
Mezi smrtí a pohřbem (2. část) / Etnografické okénko (příloha)
Přírodní rezervace Hluboký / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (25. část)

Záhada vyhaslých očí V. Bočka: detektivka, horor, nebo hrůzostrašná reportáž? (1. část)
Panoši Bezchlebové z Koldína v pozdním středověku v Chrudimi (1. část)
Apotéka na hradě Košumberku?: příspěvek k poznání laboratorního skla
Jan František Kratochvíl, zpěvák chrudimský
170 let od narození MUDr. Jana Štěpána
„Kamna se nám bourají“: porod jako těžká hodinka / Etnografické okénko (příloha)
Mezi smrtí a pohřbem (1. část) / Etnografické okénko (příloha)
Přírodní památka Návesník / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (24. část)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2016
RNDr. Jinřich Vodička CSc. – duchovní zakladatel Národního geoparku Železné hory
Chrudimská pošta
Nález čepele tesáku z Městeckého háje, k. ú. Chroustovice
Veselý muzejník, sarkastický knihovník, chrudimský rodák Jan Štěrba
Tradiční stavba velikonočního stromu a věneček ve Střemošicích
Přiletí čáp, nebo vrána? Těhotenství jako výjimečný stav / Etnografické okénko (příloha)
Poslední věci člověka (Dobrý boj jsem bojoval, povinnosti vykonal, víru svou si zachoval, v Pánu život dokonal) / Etnografické okénko (příloha)
Evropsky významná lokalita Heřmanův Městec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (23. část)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2016
Ztráty farnosti Chrast v důsledku válečných rekvizic kovů v letech 1917 a 1918
Chrudimsko v kontextu dějin šílenství
Kdo byl MUDr. Josef Bartůněk?
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2016 přispěli
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2016
Když dá Pámbu červíčka, tož přidá aj chlebíčka (Dítě jako dar i úděl) / Etnografické okénko (příloha)
Když se čas krátí (Předzvěst smrti) / Etnografické okénko (příloha)
Přírodní památka Ptačí ostrovy / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (22. část)

Chrudim v roce 1866 (4. část)
Zima na venkově
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (4. část)
Pleskoti-kameníci (2. část)
Vrchlický kontra automobil
Přírodní rezervace Hubský / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (21. část)
Čerti v Chrudimi / Etnografické okénko (příloha)

Pleskoti-kameníci (1. část)
Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866
Chrudim v roce 1866 (3. část)
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (3. část)
O pobytu židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Chrudimi v době první světové války
Přírodní rezervace Volákův kopec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (20. část)
Dušičky / Etnografické okénko (příloha)

Chrudim v roce 1866 (2. část)
Smrt chrudimského zvěrolékaře Jana Šťastného
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (2. část)
O pobytu židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Chrudimi v době první světové války
Přírodní památka Zlámanec / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (19. část)
Tradiční výroba dýmek na Prosečsku / Etnografické okénko (příloha)

Smrt divadelního principála Viléma Jelínka ve Slatiňanech
Činnost stavitele Arch. Cyrila Luhana v období let 1930–1973 v Chrudimi a okolí: vzpomínky syna Cyrila, sepsané u příležitosti 111. výročí tátova narození (1. část)
Požár krajského soudu roku 1927
Jan Theodorich Doležal: český lesnický spisovatel, lesnický pedagog, buditel a redaktor
Chrudim v roce 1866 (1. část)
Přírodní rezervace Oheb / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (18. část)
Tkalcovna na Betlémě / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2015
Smlouva “o palec uťatej“: tři případy konfliktu s právní normou v raně novověké Chrudimi
Zajímavé středověké nákončí opasku ze Zaječic
Jiroušové
Přírodní památka Podskala / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (17. část)
Vodění jidáše / Etnografické okénko (příloha)

Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi v roce 2015
Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (4. část)
Městský strážník Jan Kecina
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2015 přispěli
Přehled příspěvku do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2015
Přírodní památka Chrašická stráň / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (16. část)
Jemine domine, masopust pomine / Etnografické okénko (příloha)

Z archeologických nálezů: bronzová triangulární dýčka
Firmy Josefa Staštíka v Hlinsku (3. část)
Gustav Porš, krajinář Vysočiny
Chrudimský měšťan Vít Hořínek a jeho pozůstalost z roku 1588 před pražským apelačním soudem
90 let od odhalení Vrchlického pamětní desky ve Slatiňanech
Archeologický výzkum při rozšiřování silnice v Chrudimi, Dašické ulici v roce 2015
Novoročenky ze sbírky Regionálního muzea v Chrudimi
Národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory / Přírodní parky a rezervace Chrudimska (15. část)
Zvykoslovné předměty / Etnografické okénko (příloha)