Ve spolupráci se ZŠ Dr. Peška Chrudim jsme v reakci na události na Ukrajině připravili projekt Demokratické hodnoty společnosti. Hlavní myšlenkou projektu není politizace války na Ukrajině, ale spíše samotné přiblížení celého konfliktu. Zprostředkovat dětem informace o obou zemích a východní Evropě, ať už ze zeměpisného nebo historického hlediska. Nejde o to, abychom v závěru řešili s dětmi, kdo je ten hodný a kdo je ten zlý, ale aby měly povědomí o současné situaci a dokázaly lépe porozumět pojmům jako demokracie, svoboda, autonomie, solidarita, agrese a válka.

V prvních dnech násilné okupace ukrajinských území ruskou armádou se spojila některá muzea a galerie ve východních Čechách a domluvila se na společném benefičním projektu „Východočeská muzea a galerie proti válce“. Každá ze zapojených institucí z Královéhradeckého i Pardubického kraje připravuje (případně už zahájila) vlastní tematický edukační program, který hodlá nabízet školním skupinám i veřejnosti. Na tyto akce nebude vybíráno klasické vstupné. Účastníci však budou moci libovolným vkladem podpořit sbírku „Mince pro Ukrajinu“, jejíž výtěžek poputuje humanitární organizaci UNICEF. Některá muzea a galerie takto zpřístupní i své další akce a programy, dle vlastního uvážení.

Viktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Posléze působil jako úředník u zemských desk. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. 

JUDr. Karel Pippich, čestný občan Chrudimě, patří k významným osobnostem 2. poloviny 19. století a první třetiny 20. století. Byl zemským poslancem, okresním zastupitelem, městským radním, členem výboru ČOS, starostou místní jednoty Sokola a východočeské sokolské župy, která nese jeho jméno, divadelním ochotníkem, režisérem, intendantem místního divadla, předsedou hudebního spolku Slavoj, autorem několika divadelních her a mnoha dalších textů. Výstava stručně připomene jeho život, rodinné zázemí, veřejné působení a význam pro Chrudim.

Jedná se o pokračování stejnojmenné výstavy, kterou muzeum prezentovalo v roce 2016. I tentokrát bude na výstavě prezentována historie vybraných chrudimských domů doplněná o zajímavé hmotné artefakty. K dokreslení atmosféry výstavu doplní obrazy chrudimských zákoutí, pocházejících ze sbírek chrudimského muzea.

Pozvánka na výstavu Na kolech radosti
Filmový režisér Ladislav Brom a Chrudim
Významné výročí edice „Chrudim“
Z pamětí projektanta lanovek (2. část)
Král Lávra v české kultuře
Z muzejních depozitářů: Nová píseň o strašném požáru ve Vídni

Dvě zaniklé sklárny na území obce Vortová (okr. Chrudim) Jan Hvězda z Vícemilic, řečený Bzdinka: život husitského hejtmana Kubaňové z Chotěnic aneb Chrudimští měšťané venkovskými pány K počátkům obce Zderaz na Skutečsku Heřmanoměstecká cechovní privilegia v období vlády Šporků Jak informovalo (a informuje) chrudimské muzeum o svých sbírkách  

Pozvánka na výstavu Skauting na Chrudimsku
Pozvánka na výstavu Vánoce ve světě
Co s ním? K osudům hradu Rychmburku v letech 1945–1957
Jarmil Burghauser (1921–1997)
Jarmil Burghauser na Skalce
Chrudimský panteon podruhé
Kabinetní fotografie loupežníka Václava Babinského

Pozvánka na výstavu Chrudimský malíř Josef Papáček (1821-1882)
Chrudimští historici a vlastivědní pracovníci
Z pamětí projektanta lanovek (1. část)
Prodej Chotěnic roku 1495 aneb Pojištění prodeje svobodného deskového majetku městskou nemovitostí
Archeologické nálezy svícnů z Hradební ulice v Chrudimi

Pozvánka na výstavu Jan H. Lušovský – kreslíř, humorista, ilustrátor a emeritní učitel stolničení
„Půlnoc hluboká – slyš, zvon na věži bije.“ Jan Bohumil Ceyp z Peclinovce: autor strašidelných balad
O pomnících, pamětních deskách (a bustách), které přibyly v Chrudimi od roku 2002
Jednolanové oběžné sedačkové dráhy podniku Transporta Chrudim
Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550. Dvě publikace k mimořádné výstavě
Z muzejních depozitářů. Po stopách jednoho předmětu