19. 5. – 8. 10. Věděli jste, že školní rok nezačínal vždy 1. září? Že dívky neměly přístup k středoškolskému ani univerzitnímu vzdělání? Že učitelky nemohly být vdané? Že učitel gymnázia musel složit zkoušky, aby získal profesuru? Že v jedné třídě obecné školy bývalo i sto žáků? Že praktická škola vznikla až ve 20. století? Že mnoho žáků mělo jen základní vzdělání? Že se na středních školách platilo školné? Že chodit do školy bývalo výsadou a nikoli povinností?

Pozvánka na výstavu: Zápalkové retroetikety 2.2.-28.5.2023 – Životní a literární horory Adolfa Heyduka (1. část) – Holčička na peróně – Obraz „Kosácké nebe“ aneb Kteří ze zakladatelů Prahnízda Kosů chrudimských seděli Františkovi Müllerovi modelem v jeho vězeňské cele – Zvon blahoslaveného Karla a Zity v kostele svaté Markéty v Podlažicích

10. 11. 2023 – 18. 2. 2024. Tradiční výstava svrateckého malíře Vysočiny Jana Odvárky, tentokrát pořádaná k životnímu jubileu. Jan Odvárka patří mezi nejvýraznější současné malíře Vysočiny a jeho výstavy vždy přilákají mnoho návštěvníků. Mistra v technice akvarelu lákají zejména krajiny, malebné obce, ale i historické památky.

26. 10. 2023 – 28. 1. 2024. Atmosféru Vánoc nám přiblíží už od konce října připravovaná výstava VŮNĚ VÁNOC v koloniálu Vendelína Bajzy. Výstava, která je vhodná opravdu pro celou rodinu, nás zavede do dob obchodu našich babiček a prababiček až na počátek 19. století a dostane nás do předvánoční nálady. 

20. 10. 2023 – 4. 2. 2024. Sbírky uměleckého řemesla vždy patřily k prioritám akviziční činnosti pracovníků chrudimského muzea. Výstava představí reprezentativní výběr prací z keramiky, skla, textilu, kosti, kovů, dřeva a dalších materiálů z období od 16. až do 20. století, dokládající kvalitní umělecké řemeslo a užité umění vzniklé jak na Chrudimsku, tak i v českých zemích a v cizině.

7. 9. – 15. 10. Malá výstava prezentující soubor archeologických nálezů vztahujících se ke společenským hrám, způsobu trávení volného času a dětskému hraní ve středověku.

Výstava Skauting na Chrudimsku zahájená v Regionálním muzeu v Chrudimi v září roku 2021 se věnovala tématu celosvětového hnutí vzniklého roku 1907 v Anglii. Odtud se začalo rychle šířit po celém světě a na začátku 20. století se prosadilo také v českých zemích. Poměrně brzy začala být idea skautingu naplňována také na Chrudimsku, kde můžeme prvopočátky organizovaného táboření v tomto duchu hledat již v době kolem roku 1915.
Tato výstava si kladla za cíl návštěvníky seznámit nejen s fenoménem skautingu jako takovým, jeho vznikem, počátky u nás i leckdy komplikovaným historickým vývojem, ale především také prezentovat historii a současnost deseti středisek působících v okrese Chrudim. Jedná se o střediska Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrast, Kameničky, Luže, Nasavrky, Proseč a Skuteč. Každé středisko mělo nějakým způsobem zpracovanou svou historii, byť tu samozřejmě byly rozdíly z hlediska způsobu a rozsahu tohoto mapování. Prezentovaná výstava však umožnila zájemcům seznámit se s dějinami skautingu na Chrudimsku na jediném místě. Zároveň byly na výstavě ke zhlédnutí vybrané exponáty z historie i současnosti každého ze středisek. Jednalo se například o kroniky, deníky, rekvizity z celotáborových her, předměty každodenní potřeby či historické dokumenty. Samozřejmě nechyběly oddílové vlajky. Ze soukromé sbírky mimo region jsme zapůjčili historické kroje včetně vzácných a v malém počtu dochovaných stejnokrojů z 20. a 30. let 20. století.

Fama nihil est celerius aneb O nálezech pokladů v Chrudimi v 17. a 18. století
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v trase obchvatu Slatiňan
Zpracování železa ve středověké Chrudimi
Městské nemovitosti a jejich význam pro nižší šlechtu v krajském městě ve druhé polovině 16. století – chrudimská sonda
Židovští lékaři v léčebně na Košumberku před druhou světovou válkou
Okolnosti vzniku Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

 

Pozvánka na výstavu Tajemství vějířů 2. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Pozapomenuté výročí: 100 let Družstva na záchranu hradu Košumberka
Věra Vovsová (1912–1998)
Chrudim navštívilo šest prezidentů (jeden dokonce dvakrát)
Svědci časů minulých aneb Za alejemi na Chrudimsko
Přehled příspěvků do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2022
Do Chrudimských vlastivědných listů v roce 2022 přispěli
Divertimento pro Bohumila Benoniho
V kroužcích dýmu: portrét moderního umělce

Reportáž o výstavě "Vánoce ve světě", kterou Regionální muzeum v Chrudimi pořádalo ve dnech 12. 11. 2021 – 9. 1. 2022. Návštěvníci se dozvěděli, jak slaví vánoční svátky lidé ve více než 30 zemích světa, jaké dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o postavách spjatých s Vánocemi. Nejen pro děti byly připraveny veselé scény s postavami, které o Vánocích nosí dárky v různých částech světa. K vidění bylo také množství betlémů především z Latinské Ameriky, Afriky a Evropy. Tyto neobvyklé cizokrajné betlémy byly zapůjčeny od sběratelek paní Jindry Buksové a Jarmily Haldové. Svým vyhotovením a exotikou zaujaly zejména betlémy z Afriky – Ugandy, Tanzanie, Burkiny Faso, Keni, Madagaskaru – a převážně keramické betlémy z Mexika, Peru, Bolívie a dalších zemí. Zastoupení však měly i evropské země. Ve vestibulu budovy muzea byl rozměrný betlém s panenkami v krojích evropských národů, zhotovených paní Blankou Kampovou. Kromě atmosféry cizokrajných Vánoc se návštěvníci mohli inspirovat i recepty na netradiční sváteční pokrmy.