POZOR PRO VŠECHNY PŘÍRODNÍ NADŠENCE! V sobotu 22. října se uskuteční poslední přírodovědná exkurze ZA SOPKAMI A RUDAMI ŽELEZNÝCH HOR.

POZOR PRO VŠECHNY PŘÍRODNÍ NADŠENCE! V sobotu 8. října se uskuteční druhá ze tří jedinečných přírodovědných exkurzí, a to do NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY KAŇKOVY HORY A NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE LICHNICE.

POZOR PRO VŠECHNY PŘÍRODNÍ NADŠENCE! Už tento týden v sobotu 1. října se uskuteční první ze tří jedinečných přírodovědných exkurzí, a to do PŘÍRODNÍ REZERVACE ZUBŘÍ a PŘÍRODNÍ REZERVACE POLOM.

Kompletní přehled programů pro ZŠ ke stažení ve formátu PDF.

Kompletní nabídka programů pro MŠ ke stažení ve formátu PDF.

Webová výstava k 240. výročí narození. Chrudimský děkan Josef Liboslav Ziegler patřil k osobnostem českého národního obrození první poloviny 19. století. Zasloužil se o rozvoj školství v Chrudimi a pedagogiky obecně. Zavedl vzdělávání učitelů v české historii, mluvnici a pedagogice, žákům nařídil zpívat v kostele česky. Redigoval 12 ročníků prvního českého pedagogického časopisu Přítel mládeže a vydal Mluvnici českou ku prospěchu školní mládeže. Vlastnil bohatou knihovnu, jejíž část je nyní součástí sbírek Regionálního muzea v Chrudimi.

Pro všechny milovníky přírody připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Pardubicích, Správou Chráněné krajinné oblasti Železné hory v Nasavrkách, Národním geoparkem Železné hory a Základní uměleckou školou v Chrudimi na letošní podzim hned tři jedinečné výstavy, které potěší snad každého návštěvníka.

David Richter: Pozvánka na výstavu Stroj času
Pavel Kobetič: Ležácká tragédie a chrudimské muzeum
Iva Kopecká: Perníkář Pavel Janoš
Vlastislav Smutný: Z pamětí projektanta lanovek (5. část)
Jiří Pavlík: Překlady dvou listin vztahujících se k počátkům Ronova nad Doubravou
Jana Beranová: Z muzejních depozitářů: Pohlednice divadelního představení Jan Výrava chrasteckého Kroužku mládenců a dívek

Klára Habartová: Pozvánka na výstavu Tajemství půdy
Pavel Kobetič: Vznik Průmyslového musea pro východní Čechy v Chrudimi
Petr Boček: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Chrudim za rok 2021
Vlastislav Smutný: Z pamětí projektanta lanovek (4. část)
Lenka Jedličková: Padesát let Muzea v přírodě Vysočina
Veronika Lánská: Zajímavý nález unikátního pečetidla

Simona Vylíčilová: Pozvánka na výstavy
Miliony let Železných hor. 10 let Národního geoparku Železné hory
Rezaví? Nerezaví? 30 let CHKO Železné hory
Pavel Kobetič: O podílu historické a letopisecké komise na rozšíření povědomí obyvatel Chrudimě o její historii v posledních dvaceti letech a také o kronikách a kronikářích města
(1. část)
Magda Křivanová: K nedožitým devadesátinám Luďka Štěpána
Vlastislav Smutný: Z pamětí projektanta lanovek (6. část)
Jana Beranová: Z muzejních depozitářů: Píseň Jaroslava Gallata o chrudimské vzduchoplavbě