HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ ANEB CHRUDIM, MĚSTO ŠKOL

hola nová19. 5. – 8. 10. Věděli jste, že školní rok nezačínal vždy 1. září? Že dívky neměly přístup k středoškolskému ani univerzitnímu vzdělání? Že učitelky nemohly být vdané? Že učitel gymnázia musel složit zkoušky, aby získal profesuru? Že v jedné třídě obecné školy bývalo i sto žáků? Že praktická škola vznikla až ve 20. století? Že mnoho žáků mělo jen základní vzdělání? Že se na středních školách platilo školné? Že chodit do školy bývalo výsadou a nikoli povinností?

Tradice chrudimského školství sahá až do 14. století. Současná síť škol vznikala průběžně od druhé poloviny 19. století. Nejstarší školní budova sice již svému účelu neslouží, ale řada současných škol sídlí v původních budovách z 19. nebo počátku 20. století. Výstava stručně připomene historii chrudimského školství a obecně historii vzdělávání.