Předmět: Terénní část archeologického výzkumu stavby Centrálního skladu materiálu Kasárna kpt. Jaroše, Chrudim. Odevzdání nabídek: do 11. 12. 2013 do 10 hodin.